Ryslinge Frimenighed søger ny præst

Ryslinge Frimenighed er landets ældste grundtvigske frimenighed med ca. 500 medlemmer, der kommer fra et bredt geografisk område i det midt- og sydfynske. Vores kirke, Nazarethkirken, som vi deler med Ryslinge Valgmenighed, er et stort og bemærkelsesværdigt kirkerum med 600 pladser.

Vi tilbyder vores kommende præst en rigtig god arbejdsplads:

• En stor, stråtækt præstegård i særdeles god stand, med god plads til en hel familie og en smuk parklignende have (der er hjælp til pasning af haven). Præstegård, mødesal og konfirmandstue danner sammen med haven en smuk ramme om præstens virke og menighedens aktiviteter.
• En smuk kirke, der er nyrenoveret både indvendigt og udvendigt. Kirken er udstyret med et Marcussen-orgel med 19 stemmer og et flygel.
• Et nært samarbejde med Ryslinge Valgmenighed, både uformelt og formelt i regelmæssige fællesudvalgsmøder.
• Et godt og frugtbart samarbejde med dygtige medarbejdere og en engageret bestyrelse. Ligeledes et godt samarbejde med byens sognemenighed, Ryslinge Høj- og Efterskole, Ryslinge Friskole og de omkringliggende friskoler.
• En god stabil kirkegang og solid opbakning til vores arrangementer og det frivillige arbejde.
• Gode løn- og arbejdsvilkår med tid til, at præsten kan passe sit fag og menigheden. Der er en vikarordning med valgmenighedspræsten.

I Ryslinge Frimenighed er frisind et nøgleord. Her er højt til loftet, solid respekt for og kærlighed til den grundtvigske tradition og nysgerrighed/åbenhed overfor nyskabelser.
Vi ønsker en lydhør og rummelig præst, som er klar i mælet og med lyst til både at deltage i og ikke mindst bidrage til menighedens fællesskab, liv og udvikling.

Ansøgningsfrist: 15.10.2021.

Samtaler forventes afholdt i uge 44. Ansættelse per 1.12.21 eller efter aftale.

Nærmere oplysning fås ved næstformand Maike Pedersen, Bjertevej 1A, 5750 Ringe.
Tel.: 27 13 79 27, maike.pedersen@gmail.com

Ansøgning sendes til samme adresse