Podcast: Saunaklub skabte seksualiseret kultur på Idrætshøjskolen Sønderborg

Publiceret 04-03-2022

NYHED Et hemmeligt drengefællesskab på Idrætshøjskolen Sønderborg har været medvirkende til en grænseoverskridende scorekultur, fortæller to af højskolens tidligere elever i en ny podcast. Den såkaldte saunaklub på højskolen er på baggrund af podcasten blevet lukket, fortæller skolens forstander i et længere interview, der bringes på skrift som tillæg til podcasten.

Af Jacob Weinkouff Hansen, Jacob Mignon og Morten Wagner

"Grænseoverskridende." 
"Ufrivilligt". 
"Usundt."

Det er blot nogle af de ord, som to tidligere elever fra Idrætshøjskolen Sønderborg bruger til at beskrive de oplevelser, som drengenes uofficielle fællesskab – også kendt som saunaklubben – har afstedkommet, og som har præget den sexkultur, der ifølge de to elever har eksisteret på Idrætshøjskolen Sønderborg.

Nadia og Niels, som står frem med deres historie i en ny podcast på hojskolebladet.dk, optræder begge anonymt af frygt for sociale konsekvenser, men redaktionen kender deres rigtige identitet.

LÆS OGSÅ: Hver 8. kvindelige elev har følt sig seksuelt krænket på højskole

Saunaklubben på Idrætshøjskolen Sønderborg har hidtil været forsøgt hemmeligholdt, men nu fortæller de to hovedpersoner i podcasten, hvordan de oplevede, at en stor del af det, der foregik bag lukkede døre, spredte sig som en mørk sky over højskolens fællesskaber.

”Jeg var kun interessant, når det handlede om sex,” fortæller den tidligere elev Nadia i podcasten.

Når eleven Niels ser tilbage på sit ophold, er han ikke i tvivl om, at saunaklubben havde en negativ indflydelse på ham.

”For mit vedkommende var det ikke særlig positivt for mit forhold til sex. Eller mit forhold til piger for den sags skyld,” siger Niels.

Forstander: ”Oprigtigt ked af det og chokeret”

Podcasten Sexisme på højskolerne tager udgangspunkt i en ny spørgeskemaundersøgelse bragt i Højskolebladet. Undersøgelsen viser, at op mod hver ottende kvinde, der har gået på højskole efter 2015, har følt sig seksuelt krænket i forbindelse med sit ophold.

Denne andel gælder også for tidligere elever på Idrætshøjskolen i Sønderborg. I podcasten beskrives det, hvad saunaklubbens ritualer og handlinger gik ud på, og hvordan klubben ifølge eleverne Nadia og Niels påvirkede forholdet mellem kønnene på en negativ måde.

LÆS OGSÅ: Højskolerne mangler rådgivning og beredskabsplaner på #MeToo-området

Forstanderen på Idrætshøjskolen Sønderborg, Michael Willemar, blev i december kontaktet flere gange, da produktionen af podcasten fandt sted. Han vendte først tilbage efter jul og har i forbindelse med Højskolebladets udgivelse af podcasten stillet op til interview.

Michael Willemar er blevet forelagt hele podcasten, som kan høres på hojskolebladet.dk. Følgende interview med ham skal læses som respons på de kritikpunkter, podcasten rejser.

Hvad tænker du om undersøgelsen – at op imod hver ottende kvinde har følt sig krænket, mens de har gået på Idrætshøjskolen Sønderborg (IHS)?

"Der er ikke nogen på IHS, der skal føle sig udsat for nogen former for seksuel krænkelse. Selvom vores elever har en gennemsnitsalder på 21 – og dermed er voksne mennesker – synes jeg, det er vigtigt, at vi som højskole er med til at skabe nogle trygge rammer i fællesskab, herunder hvordan vi omgås hinanden på en ordentlig og værdig måde. Jeg er ked af, at op mod hver ottende kvinde har haft en oplevelse af at være blevet krænket seksuelt. Jeg har svært ved at forholde mig til, hvad der er for meget eller for lidt. Jeg synes som udgangspunkt, at én er for meget."

Er du bekendt med, hvad saunaklubben går ud på?

"Jeg er bekendt med, at der har været en saunaklub. Det har ikke været en hemmelighed. Men jeg er ikke bekendt med de ritualer og den sexistiske adfærd, som bliver beskrevet i podcasten. Saunaklubben er et fællesskab, som jeg opfatter som noget, nogle mandlige elever har skabt – og noget, man kan være med i, hvis man har lyst. Det foregår i deres fritid, altså uden for undervisningen. Så ja, jeg er bekendt med, at vi har en saunaklub."

Jeg respekterer, at der er nogle klubber og fællesskaber, der eksisterer uden for undervisningstiden på højskolen. Men der er ingen tvivl om, at med det kendskab, jeg har nu, skulle vi have håndteret det meget mere present, hvis det var noget, vi havde vidst noget om.

Michael Willemar, forstander på Idrætshøjskolen Sønderborg

Kommer det bag på dig, hvad saunaklubben har handlet om?

"Jeg blev oprigtigt ked af det og chokeret, da jeg hørte, at det er sådan en fuldstændig uacceptabel adfærd, der har fundet sted i saunaklubben. Det er jeg virkelig ked af på vegne af dem, som har haft den oplevelse. Jeg synes, det er en utilstedelig opførsel, der bliver omtalt i podcasten – og det er så langt fra, hvad der er foreneligt med vores værdier og DNA på højskolen." 

Saunaklubben er et fællesskab, der bliver båret videre af de elever, der vælger at fortsætte et semester mere på højskolen. Kan du forstå, hvorfor man kan undre sig over, at du som forstander ikke har involveret dig mere i, hvad fællesskabet indebærer, når det nu går igen fra semester til semester?

"Ja, det forstår jeg godt. Og jeg må bare sige, at det er noget, vi skal være meget dygtigere til at håndtere. Jeg respekterer, at der er nogle klubber og fællesskaber, der eksisterer uden for undervisningstiden på højskolen. Men der er ingen tvivl om, at med det kendskab, jeg har nu, skulle vi have håndteret det meget mere present, hvis det var noget, vi havde vidst noget om. Det er beklageligt."

En af kilderne i podcasten fortæller om et oplæg, du skulle have holdt for alle elever i den første uge af deres ophold. Eleven fandt det meget kønsstereotypt – måden, du omtalte mænd og kvinder på. Hvad tænker du om det?

"Jeg er ked af, at eleven har haft den oplevelse. Jeg kan godt huske det oplæg – det er et oplæg om kommunikation og kropssprog. Her fortæller jeg ud fra ekspertviden om, at når vi skal skabe opmærksomhed hos hinanden, så har vi forskellige måder at gøre det på. Typisk vil kvinder have en form, hvor de måske vil lægge hovedet til siden og nikke. Og mænd vil have en anden måde at vise opmærksomhed på. Det, der var min intention med oplægget, var at sige, at når vi kender hinandens typiske kropssprog, bliver vi dygtigere til at undgå miskommunikation. Derfor er jeg ked af, at eleven har opfattet det på den måde, som hun har. Oplægget har intet med seksuelle relationer eller andet at gøre. Fremover vil jeg forsøge at undgå, at mit oplæg kan misforstås på den måde."

LÆS OGSÅ: En højskole er et seksuelt laboratorium

Kilderne i podcasten fortæller, at saunaklubben blev startet af en nuværende lærer, som tidligere var elev på højskolen. Er det korrekt?

"Jeg har i forbindelse med podcasten og jeres henvendelse samlet min lærerflok og spurgt ind til deres erfaringer og viden omkring saunaklubben. Efter hvad jeg har fået fortalt, er det ikke nogen nuværende lærer, som har startet saunaklubben."

Eksisterer saunaklubben stadigvæk?

"Nej. Efter jeres henvendelse, og efter at jeg er blevet bekendt med de her fuldstændig uacceptable adfærdsmønstre, synes jeg ikke, at vi som skole kan stå inde for det. Derfor har vi valgt at nedlægge saunaklubben." 

Hvordan har eleverne taget imod beslutningen?

"Fortsættereleverne på det her forårssemester er dem, der har været med i saunaklubben i efteråret. Og det er jo en ting at sige det til dem. Men jeg synes ikke, jeg ville tage nogle chancer, når jeg i podcasten hører om de ting, der har fundet sted. Det havde eleverne fuldstændig forståelse for. De var klar på – sammen med de kvinder, der også er fortsættere – at se det hele ud fra nogle nye og mere anstændige vinkler. De nye elever på forårssemestret kendte ikke til saunaklubben, inden de kom, men de kunne godt høre på mig, at det var noget, der berørte mig, og de forstod, at det er noget, vi som skole vil gøre noget ved. At blive dygtigere til at tale om det her sårbare og skrøbelige emne."

Hvordan vil I som højskole håndtere sager om uønsket seksuel adfærd fremover?

"Vi har allerede nu nedsat et trivselsudvalg og et trivselsråd på højskolen. Vi har lavet workshops omkring sex og kommunikation. Vi har foredrag om seksuel dannelse, og vi starter et nyt fag her til påske, som hedder ”Seksuel dannelse”. På hvert semester udfylder eleverne nogle midtvejs- og afslutningsevalueringer. Jeg har for nylig været inde og kigge i dem – om der har været nogen elever, der har skrevet omkring seksualitet og uønsket seksuel opmærksomhed. Det er der ingen, der har. Ingen. Derfor tænker jeg, at vi simpelthen ikke har været dygtige nok til at adressere det. Så nu vil vi sætte et punkt ind i vores evaluering om seksualitet, så vi minder eleverne om, at det er vigtigt for os at kende til og vide, hvad de har oplevet. Så der er sket rigtig mange gode ting, og vi kan kun blive bedre."

 

Du kan høre podcasten ved at trykke på lydboksen øverst i artiklen