Indstillet i 2017: Den omvendte Grundtvig

På Grundtvigs tid kom bønderne ind fra plovfurerne. De manglede viden, men havde masser af praktisk erfaring. I dag er det omvendt.

Indstillet af

Ole Dedenroth, forstander på Brenderup Højskole

Begrundelse

På Brenderup Højskole vil vi gerne indstille "Den omvendte Grundtvig" som en pædagogisk ide/begreb til den Højskolepædagogiske Pris.

I en verden med fokus på intellekt, teknologi, konstant udvikling, omstilling og effektivitet viser ideen en pædagogisk vej, der er langsom, båret af manuelt arbejde og med halm i træskoene. Ideen er helhedsskabende og baseret på livslæring gennem bæredygtigt husbyggeri.

Som højskole vil vi meget gerne bidrage til, at vi i højskoleverdenen tør sætte os selv i spil og anvise nye veje og læringsformer, der skaber helhed og ståsteder for de unge.

På Grundtvigs tid kom bønderne ind fra plovfurerne. De manglede viden, men havde masser af praktisk erfaring. I dag er det omvendt. De unge er sprængfyldte med informationer og viden, men de har ingen praktisk erfaring og viden. Vi har derfor siden januar 2017 forsøgt, om man gennem bæredygtigt husbyggeri kan lære om livet.

Og det har i den grad vist sig, at det rent faktisk sker, når man sender 16 unge danskere ud i skoven for at fælde træer til et hus med håndsav. Det vækker deres krop og deres længsel efter at "gøre" frem for at få mere information og intellektuel viden. Og som vi ser det, kan det at "gøre" være svaret på den uvished og frustration, der rammer og lammer os alle, når vi overlæsses med informationer om alverdens truende (klima-)katastrofer.

Gennem husbyggeriet styrkes og bekræftes de unges handlekraft ved at bygge et helt hus - ikke bare en genstand - men et hus man rent faktisk kan leve og ånde i - et bæredygtigt hus, der hviler i sig selv - et Off Grid hus. Og det er her ideen/faget adskiller sig fra andre praktisk og kreativt betonede fag. Huset bliver for de unge et symbol på at kunne klare sig selv, på handlekraft, på uafhængighed fra det etablerede system/samfund. Og det styrker og bekræfter de unges håb og visioner om en bedre verden - mere bæredygtig, mere demokratisk - en verden, hvor værdierne er fællesskab, samarbejde og bæredygtighed. De unge går fra at være modtagende (studerende) til at være bidragydere til en positiv og nyskabende samfundsmodel/tænkning.

At gøre det enkle - selv at kunne overskue og udføre et projekt fra start til slut er væsentligt i Brenderup Højskoles husbyggeri. De unge er med i alle processer: modelbygning, træfældning, udgravning, udvikling af byggemetoder osv. Alt gøres med hænderne, og opstår der problemer eller fejl, er det udfordringer, der kan løses i fællesskab og uden omkostninger, da byggematerialerne er billige. Denne dimension er også vigtig, da vi lever i et samfund præget af kompleksitet og ekspertvælde - en verden hvor vi bliver ubehjælpelige, når det mindste går i stykker.

Byggeriet er rent fagligt også vejen til at skabe interesse, forståelse og debat om individet og samfundet. Individet træder i baggrunden for at bidrage til fællesskabet, og i og med at huset er off-grid skabes der debat om, hvilken livsform, hvilke værdier et sådant hus repræsenterer. Det etablerede samfund endevendes, og der opstår utallige forslag og ideer til, hvordan livet også kan leves.

Øvrige kandidater til Højskolepædagogisk Pris

Hent flere