Notits: Haarder uddeler millioner

Publiceret 16-04-2009

Den såkaldte mentorordning, som har kørt siden 2007 - og været en stor succes - fortsætter endnu et år. Undervisningsminister
Bertel Haarder har bevilliget 2 millioner kr., så man regner med at kunne holde omkring 120 elever i gang dette år.

Af Højskolebladet

Den såkaldte mentorordning, som har kørt siden 2007 - og været en stor succes - fortsætter endnu et år. Undervisningsminister
Bertel Haarder har bevilliget 2 millioner kr., så man regner med at kunne holde omkring 120 elever i gang dette år. Ifølge en rapport fra Danmarks Pædagogiske Universitet har det da også vist sig meget nyttigt, da der er opnået gode resultater med den forrige mentorordning. Kort fortalt har man med mentorordningen forsøgt at skabe plads til unge mellem 17 og 25, som ellers har haft svært ved at komme i gang med en uddannelse.

Alle højskoler kan etablere sig med mentorordningen. De eneste krav er, at man har kurser af 12 til 24 ugers varighed, og at én eller flere højskolelærere kan leve op til kravene som mentor.
/cp