Om Højskolebladet

Højskolebladet er et redaktionelt uafhængigt magasin, der beskæftiger sig med højskolen og omegn.

Højskolebladet er højskolen i tekst og billede og stræber ikke kun mod at afspejle væsentlige debatter, men også at være dagsordensættende på højskolens kerneområder.

Højskolebladet udkommer 8 gange årligt, distribueres i et begrænset gratis oplag til alle landets højskoler, forhandles ellers udelukkende i abonnement og enkeltnumre her fra siden.

Højskolebladet.dk er et supplement til det trykte blad. Her finder man udvalgte artikler fra det trykte blad, men også andet indhold, der kun kan læses her.

Højskolebladet udgives af Folkehøjskolernes Forening i Danmark