Abonnement

Højskolebladet udkommer 8 gange årligt på tryk.

Du kan tegne et abonnement på det trykte blad i Højskolernes Webshop.

Alle landets højskoler abonnerer på Højskolebladet via deres medlemsskab af Folkehøjskolernes Forening i Danmark.