Sang på Riget

Publiceret 08-03-2010

Så syng da København, lad hjertet tale

Af Højskolebladet

Hvis du efterlyser sangaftener og bor i hovedstadsområdet, er her et godt tilbud. I løbet af 2010 vil der være flere aftener i Rigshospitalets forhal, hvor en kendt person vil agere vært og fortælle lidt om sig selv, hvorefter der, efter værtens valg, skal synges en række sange fra Højskolesangbogen. Næste aften er den 13. april, hvor overlæge Gunhild Waldemar er vært. I løbet af året kan bl.a. også Hanne-Vibeke Holst og Georg Metz opleves.

Bag projektet står Thomas Emil Jensen samt Rigshospitalets Kirke og Patienthospitalet. Ifølge Thomas Emil Jensen henvender arrangementet sig ikke kun til dem, der er patienter eller arbejder på Rigshospitalet, men i lige så høj grad til folk, som ikke har noget med hospitalet at gøre.

"Oftest kommer man kun på Rigs¬hospitalet, hvis man er syg eller har pårørende, som er syge. Derfor er der tit en dårlig og trist følelse forbundet med Rigshospitalet. Gennem disse sangaftener kan man opleve en anden side af hospitalet. Derudover giver det også patienterne mulighed for at møde de ansatte i øjenhøjde, hvilket ellers kan være svært, når man ligger i en hospitalsseng og er syg."

For at se hvornår de næste arrangementer finder sted, kan man se nærmere på Rigshospitalets kalender, http://www.rigshospitalet.dk/topmenu/Nyheder+og+presse/Kalender/, eller på facebookgruppen, "Sangaftner på Rigshospitalet".
/cp