Afgørende efterår

Publiceret 06-09-2010

De næste par måneder bliver afgørende for Gellerup Højskoles fremtid. Situationen er ikke blevet lettere efter forstanderens opsigelse.

Af Højskolebladet

De næste par måneder bliver afgørende for Gellerup Højskoles fremtid. Situationen er ikke blevet lettere efter forstanderens opsigelse.

Kasper Grarup, som har været tilknyttet skolen i tre år, har fra 1. september opsagt sin stilling for at påbegynde jobbet som leder for værestedet Fontænehuset i Frederikshavn. Det ligger tættere på hans hjem og familie i Vrå, og det er ifølge Kasper Grarup grunden til hans opsigelse. Samtidig erkender han, at situationen på skolen, som endnu ikke er åbnet, ikke har hjulpet.

Bestyrelsesformand Keld Albrechtsen beklager opsigelsen og mener, at man vil have en ny kandidat til forstanderposten klar sidst på året.

Også skolens bygningsproblemer bliver snart afgjort. Tidligere på året søgte skolen om at købe dele af Hejredalskollegiet, så skolen kunne åbne 1. august. Socialministeriet afslog købet med den begrundelse, at det blev foretaget med et pantebrev, hvor afdragene ikke ville afhjælpe kollegiets gæld. Nu søger skolen en gang til om lov til at købe. Keld Albrechtsen forudser ingen problemer denne gang. Han siger til århusianske aviser, at "hypotetisk kan de svare nej igen, og så har vi naturligvis en ny situation. Men i forhold til den første ansøgning er der nogle tekniske ting, som Hejredalskollegiet skal skrive anderledes for at sælge til os. Det er den samme model for køb af tre blokke, vi arbejder med, men vi har en klar forventning om, at nu går købet
igennem."

/cp