Hvad skal en forstander kunne?

Publiceret 26-01-2011

Højskolebladet har spurgt lærerne. Hvad synes du?

Af Højskolebladet

Pia Kirkegaard, underviser i pædagogik, psykologi og drama på Rønde Højskole

"Min nærmeste leder skal have ideer og visioner, som er klare. Det skal være én, som sætter de store ideer på dagordenen. Og som taler med både elever og ansatte om dem. Der skal være en dialog, hvor der er plads til, at ansatte ytrer sig. Selvom det er lederen, der trækker de store linjer i forhold til fremtidsplaner, skal der også være plads til - og interesse for - at høre de ansatte. På Rønde har vi en forretningsudvikler, og vi taler meget om, hvor vi - rent strategisk - skal hen."
 
"Jeg har kun været et halvt år i højskoleverdenen, men min erfaring siger mig, at man bliver hørt meget i processen om, hvor højskolen er på vej hen. Men jeg synes ikke, forstandere skiller sig ud fra ledere, jeg har oplevet på andre arbejdspladser."


Anders Lyng, underviser i psykologi og har et skriveværksted på Højskolen på Helnæs

"Højskolerne er holdningsskoler. Derfor er det svært at forestille sig en forstander, der ikke har gjort sig tanker om livet uden for højskolen. I dag er der mange forventninger til en forstander. Ikke alene skal han eller hun have et forhold til det samfund, vi modtager elever fra."
 
"De skal også være sælgere, administratorer og have en familie.
I gamle dage var forstandere mænd med en stærk kvinde bagved. Sådan er det ikke mere - heldigvis. Der har været eksempler på forstandere, som ikke har haft så mange menneskelige egenskaber og ikke har gjort sig mange tanker om højskolens udvikling. For dem har det været en branding af dem selv og et skridt videre i karrieren. De har ikke holdt længe. Jeg synes, en god forstander bør sidde på posten i mange år. Det skaber kontinuitet og gør, at
værdierne bliver grundfæstet."


Henrik Kryschanoffsky, underviser i dramatik og instruktion på Teaterhøjskolen Rødkilde

"En forstander skal have nogle holdninger og syn på livet, som smitter af på både personale og elever. Det er vigtigt at sige, hvem man er. Det betyder også, at man ikke er i tvivl om, hvilke veje højskolen går. Ikke at det betyder, at der ikke er plads til enighed, men forstanderen skal være klar i sine holdninger og sit udtryk. Det betyder også meget for dialogen, og det er vigtigt for højskolen."
 
"Forstanderen skal være en, man kan spejle sig i, ligesom det skal være én, man kan læne sig op ad. Jo klarere forstanderen er, jo klarere kan man se sig selv. Derudover skal en forstander være transparent. Med det mener jeg gennemskuelig og klar, ikke gennemsigtig."