Åbent brev til Uffe Elbæk

Publiceret 03-12-2012

RESOLUTION 52 højskoleforstandere protesterer nu over, at Regeringen ikke har gennemført den lovede tilbagerulning af besparelserne, som fulgte af Genopretningspakken

Af Højskolebladet

Som udgang på sidste uges forstandermøde på Brandbjerg Højskole, forsøger 52 forstandere nu at råbe politikerne op. Højskolerne står på baggrund af tidligere udmeldinger uforstående over for den manglende tilbageførsel af pålagte besparelser.

Til kulturminister Uffe Elbæk, til regeringens partiledere og kulturordførerne

Efter regeringsskiftet september 2011 havde folkehøjskolerne begrundede forventninger til, at den nye regering ville tilbagerulle de besparelser, som højskolerne var blevet pålagt i forbindelse med Genopretningspakken. Klare meldinger fra flere fremtrædende ordførere i den tidligere opposition gav et utvetydigt indtryk af, at besparelserne på de frie skoler, herunder de frie kostskoler, hvor folkehøjskolerne hører under, ville blive rullet tilbage.

Efterskolerne fik indfriet løfterne ved den første finanslov (2012) under den nye regering, og med aftalen om finanslov for 2013 får Frie Fagskoler rullet besparelserne tilbage, men nedskæringerne på højskoleområdet står stadig ved magt. Det står vi meget uforstående over for.

Ved en række kontakter med repræsentanter for de regeringsbærende partier gennem det sidste år har vi mødt stor velvilje og forståelse for, at højskolerne bidrager til et sammenhængende og oplyst Danmark på både den korte og den lange bane, men vi har stærkt brug for, at denne velvilje omsættes til reel politisk opbakning. Vi vil på den baggrund appellere til, at Regeringen omsætter den gode vilje til konkret støtte og ruller de tidligere besparelser tilbage allerede i 2013.

Tiltrådt af samtlige 52 tilstedeværende forstandere.

Brandbjerg Højskole

D. 29. november 2012