Heksens hule

Publiceret 02-10-2012

Da Erica Simon døde i 1993, mistede højskolen en trofast støtte

Af Ole Vind

Som fransk professor var Erica Simon nok en outsider, men med sin disputats fra Sorbonne i 1960 om Grundtvig og de nationale vækkelser i Skandinavien viste hun en dyb forståelse for højskolernes betydning.

Bevidst om sin franske kulturs vægt på det akademiske og rationelle værdsatte hun højskolernes "folkelighed", præget af den antielitære og romantiske arv fra Grundtvig og bondebevægelsen. Men hun havde samme respekt for den svenske, mere rationelle oplysningstradition med større tillid til den akademiske elite og staten.

Skolet i det franske sprogs klarhed og præcision forstod hun Grundtvigs sans for det mytiske, dunkle og gådefulde. "Heksens hule" kaldte hun på dansk det kursuscenter, som hun oprettede i 1975 i landsbyen Vanosc, hvor nordiske og franske kursister kunne mødes på bedste højskolevis til ugekurser.

Hun drømte om, at folkelig, nationalt rodfæstet oplysning kunne række hen over alle nationale grænser i en global tidsalder. Men fransk bliver ikke let folkeligt i Danmark. Trods mange gode viljer lykkedes det ikke at bevare og videreføre "Heksens hule". Lyset i hulen var tændt af en ildsjæl - og slukkedes med den.