Økonomisk temperatur

Publiceret 02-10-2012

2011 resulterede i en stagnation i elevtallet og en tilbagegang i indtjeningen på landets højskoler

Af Jeppe Langkjær

Det viser en rapport fra revisionsselskabet BDO, der har taget den økonomiske temperatur på landets højskoler. Den fremgang, skolerne oplevede i 2010, er altså til dels vendt, og BDO peger på, at især omlægningen af taxametertilskuddet mellem de korte og lange kurser har haft en negativ betydning for indtjeningen. Trods tilbagegangen konkluderes det imidlertid, at 2011 var et godt år, og at højskolernes økonomiske situation ser fornuftig ud.

Overordnet set synes især de små skoler at have svært ved at få enderne til at nå sammen, mens de store skoler i højere grad har haft held til at fastholde indtjeningen. Højskoler med et elevtal på over 80 øger således deres del af det samlede elevtal, hvorfor BDO forventer en stigende polarisering mellem de små og store skoler. De store vindere er særligt de kombinerede skoler, som fremviser flotte resultater. Disse 6 skoler oplevede en elevfremgang på 24,6 % og tegnede sig alt i alt for hele 44% af det samlede overskud i 2011.

Hele rapporten kan læses på BDO's hjemmeside: www.bdo.dk