Førerhunde ingen adgang

Publiceret 03-09-2012

Blinde og svagtseende med førerhund kan have problemer med at komme på højskole

Af Sara Peuron-Berg

Oftest bliver de godt modtaget på landets højskoler, men det hænder, at de afvises, fordi skolen ikke vil tillade, at der er en førerhund med. Tanja Vegeberg Andersen fra Dansk Blindesamfund mener, at afvisningerne er meget bekymrende. "Der har bl.a. været en konkret sag, hvor en højskole ville træffe en principiel beslutning om spørgsmålet, hvilket vakte stor bekymring her hos os."

 

Det er op til den enkelte højskole at bestemme, om de vil tillade førerhunde på kurserne. Det stærkeste argument for at afvise en førerhund er hensynet til eventuelle allergikere. Dertil kommer det generelle hensyn til de andre højskolegæster.

 

Det forstår Tanja Vegeberg Andersen godt, men hun håber, at beslutningerne fremover vil blive taget på et mere oplyst grundlag. "Selvfølgelig må det være den enkelte højskoles ansvar at vurdere, om der kan være særlige praktiske hensyn eller andet at tage i forhold til at sige ja eller nej til en førerhund på højskolen, men jeg håber så blot, at den vurdering også sker i samråd med den blinde."