Til kamp for dannelsen

Publiceret 03-09-2012

Dannelsestab og en relativistisk samfunds- og kulturudvikling truer den vestlige civilisation

Af Jeppe Langkjær

Vestlig kultur befinder sig med andre ord i en overlevelseskamp. Det mener en række nationalkonservative meningsdannere, som tilsammen kalder sig Rønshovedgruppen. Gruppens medlemmer, der bl.a. tæller højskoleforstander Thue Kjærhus, ph.d. og debattør Kasper Støvring, historiker Henrik Jensen samt præst og debattør Sørine Gotfredsen, ønsker derfor at fremme en diskussion om dannelsens vilkår og nødvendighed for derved at genfinde kvaliteterne i den vestlige kultur.

 

"Vi er trætte af at leve i en 'verden af muligheder', uden en glødende kerne, uden et bankende hjerte af nødvendighed," står der i dannelsesgruppens foreløbige programerklæring "Hvorfor danne?", som er at finde på Rønshoved Højskoles hjemmeside. Kulturkampen, som blev tydelig med Muhammedkrisen, skal fortsættes og forfaldet skal bekæmpes: "Vi anser det for uomgængeligt at gøre tydeligt rede for, hvorfor nogle moralske værdier er bedre end andre."

 

Denne dannelse skal foretages af en elite, der stiller sine indsigter til rådighed i folkeoplysningens navn, og skal bl.a. finde sted i kraft af kronikker og foredragsvirksomhed, ligesom Rønshovedgruppen inviterer til et såkaldt folkeligt møde lørdag d. 6. oktober.