Højskole på grænsen

Publiceret 19-12-2013

Under overskriften jUNG zuSAMMEN inviteres danskere og tyskere i alderen 18-25 år nu til at søge et to uger langt højskolekursus i sommeren 2014

Af Jeppe Langkjær

50 unge fra hver deres side af den dansk-tyske grænse vil blive udvalgt til højskolekurset jUNG zuSAMMEN næste sommer. Formålet med kurset er, at deltagerne skal diskutere grænseregionens fremtid og komme med konkrete udviklingsforslag.

Under opholdet, som finder sted på henholdsvis Højskolen Østersøen i Aabenraa og Nordsee Akademie i Kiel, skal de unge foruden at deltage i en masse workshopbaseret undervisning danne et ungdomsparlament, hvor de kan debattere visioner for den regionale fremtid. Debatterne skal munde ud i en række forslag, som efterfølgende præsenteres for landdagspolitikerne i Kiel og regionsrådspolitikerne i Region Syddanmark.

Om initiativet siger regionsrådsformand Carl Holst: "I fremtidens grænseregion vil et endnu stærkere samarbejde mellem Nordtyskland og Syddanmark kraftigt bidrage til regionens vækst. Derfor er det helt naturligt, at de unge, som repræsenterer regionens fremtid, allerede nu lærer hinanden at kende og i fællesskab finder løsninger og visioner for vores region." Forstander på Nordsee Akademie, Oke Sibbersen, stemmer i: " De unge danskere og tyskere kommer ikke blot til at møde hinanden. De vil også i fællesskab gentænke og 'bearbejde' deres region, hvilket både er en stor udfordring og mulighed."

jUNG zuSAMMEN er en del af projekt Dybbøl 2014, og det er gratis at deltage.