Pessimisterne længe leve

Publiceret 19-12-2013

FORSKNING Høje forventninger til fremtiden øger risikoen for ulykke og død. Især de unge er optimistiske

Af Sara Peuron-Berg

Et særligt træk ved mennesket er dets evne til at forestille sig sin fremtid.Og nu er der godt nyt til os pessimister, der selv synes, vi er realister. Optimisme omkring fremtiden kan være direkte skadeligt, konkluderer tyske forskere på baggrund af en undersøgelse offentliggjort i år i tidsskriftet Psychology and Ageing.

Undersøgelsen blev foretaget i perioden 1993-2004 med forsøgspersoner mellem 18 og 94 år, og resultatet er overraskende: Dine forventninger til fremtiden kan have en stor indflydelse på dit helbred og din alder, men tendensen peger på, at det er pessimisterne, der lever længere og sundere end optimisterne. Hvis du er pessimistisk og undervurderer din kommende tilfredshed fem år frem i tiden, har du en lavere risiko for handicap og død de næste ti år. Altså, hvis du er meget optimistisk omkring din fremtid, er der større chance for, at du bliver ramt af dårligdom eller død.

I udgangspunktet viste undersøgelsen ikke stor forskel i forhold til alder, når der blev spurgt til tilfredshed med den aktuelle situation. Men i et fremtidsperspektiv afslørede analysen en vis sandhed i fordommen om de ubekymrede unge i forhold til de sure gamle. Unge mellem 18 og 39 forventede generelt set en høj livskvalitet og overvurderede deres situation i forhold til, hvordan den faktisk så ud fem år senere. I modsætning hertil var ældre mere pessimistiske omkring deres fremtid, og generelt undervurderede de deres fremtidige tilfredshed.

Fra pensionsalderen og op havde 43% af de adspurgte undervurderet deres tilfredshed og 32% overvurderet. For hvert punkt de havde overvurderet i undersøgelsen, øgede det risikoen for død eller ulykke senere i livet. Et andet overraskende resultat var, at personer med godt helbred og høj indkomst var mere pessimistiske omkring deres fremtid end dem med lav indkomst og dårligt helbred.

Selvfølgelig er vi ægte pessimister med godt helbred og ok indkomst ikke så optimistiske omkring undersøgelsens resultater.