Fra kvinde til kvinde

Publiceret 28-02-2013

Den ugifte københavner Frederikke Pio blev den første kvinde til at lede en højskole

Af Lars Thorkild Bjørn

Der var altid frejdig sang og danselege i det grønne, fortælles det om Frederikke Pios og den første kvindehøjskole ledet af en kvinde. Det var lidt for meget for de jævne jyder på Horsens-egnen.

Som 24-årig blev Frk. Pio lærerinde for Grundtvig og Fru Astas sammenbragte børn på Frederiksberg. Familien var dog ikke alt for begejstret for den selvstændige Frk. Pio, der havde sine meningers mod. Men hun blev grebet af Grundtvigs tanker. Stærkt inspireret blev hun elev hos Christen Kold. Det gik så godt, at hun året efter blev lærerinde for sommerpigerne på Dalum Højskole.

Hos Kold fik hun tanken om at etablere sin egen højskole for unge kvinder og i 1866 lykkedes det for hende at skaffe midler. Skolen åbnede året efter med 26 elever, men det følgende år kom der kun otte. Forstanderens og elevernes frie og utvungne adfærd vakte opsigt på egnen, og i 1869 solgte Frk. Pio bygningerne og byggede en ny højskole i Tørskind, der eksisterede frem til 1880.

I mellemtiden giftede hun sig med en gårdmand, og i 1892 emigrerede de til USA. Frederikke Pio havde et ildfuldt temperament, en rig fantasi, en usædvanlig handlekraft, musikalitet og store sproglige evner, og disse egenskaber fremhævedes også blandt de danske nybyggere i Chicago, hvor hun døde som 85-årig.