Nyt med småt

Publiceret 31-10-2013

Højskolebladets små, hurtige nyheder

Af Højskolebladet

Højskolefødselsdag

Højskolen Østersøen fejrede 20 års fødselsdag d. 21. september. Det tidligere Hotel i Aabenraa blev i sin tid omdannet til højskole med særligt fokus på Tyskland af Aage Damgaard og Johannes Jensen, mændene bag hhv. tæppefabrikken Dansk Wilton og Uno X-benzin, som så muligheder efter murens fald. Østersøen arbejder i dag med et bredt europæisk sigte.

Brandbjerg og Nepal

Brandbjerg Højskole har indgået et samarbejde med lokale organisationer i Nepal og Dansk Skovdyrkerforening om at skabe bæredygtig naturressourceforvaltning i det sydlige Nepal. En god idé, synes Danida, der har bevilget godt 3,6 mio. kr. Brandbjergs rolle bliver især at hjælpe med udviklingen af det nyopførte, nepalesiske Life School Center - et center for styrkelse af det lokale civilsamfund.

En million til Roskilde

Roskilde Festival Højskole har modtaget en donation på 1 mio. kr. fra Knud Højgaards Fond. Endnu mangler ca. en fjerdedel af byggesummen, men det forventes, at forstander Jesper Øland i løbet af 2014 fastsætter en dato for det første spadestik.

Odder i EU-projekt

Odder Højskole havde i oktober besøg af folk fra uddannelsesinstitutioner i Ungarn, Finland, Spanien, Tyskland og Estland, som fik indblik i den danske højskolepædagogik. Besøget var en del af et EU-projekt, hvor institutioner udveksler erfaringer for at fremme forståelse og samarbejde på tværs af grænserne.