"For lang er med Tysken vor trætte"

Publiceret 26-09-2013

INDSPARK Danmark er i vidt omfang tysk. Men er der slet ikke lidt dansk i Tyskland?

Af Asser Amdisen

Citatet i overskriften stammer fra Grundtvigs sang om Vermund og Uffe, som netop handler om, hvorledes der siden tidernes morgen har hersket konflikt mellem dansk og tysk. Da man i begyndelsen af det 19. århundrede begyndte at bygge en ny dansk nationalstat, var en af kernemålsætningerne at lægge afstand til alt det tyske.

Lidt ironisk er det, at da man skulle finde motiverne til den nye nationalisme, så trak man i store træk udelukkende på tyske forbilleder. Man havde nationaldigterne Baggesen og Oehlenschläger, men disse var dybt inspirerede af Goethe og Schiller. I det hele taget var Europas kulturelle hovedstad på de tider den lille tyske by Weimar, hvorfra dannelse og civilisation strålede ud til den ganske verden. Det glemte vi danskere bare - og især efter 1864, hvor danmarkshistorien blev skrevet om for at vise den danske kulturs overlegenhed i forhold til de barbariske germanske horder - og så snakkede man for øvrigt ikke mere om, at forbilledet for den nye historievidenskab var den tyske historiker Leopold von Ranke.

Efter anden verdenskrig toppede tyskerhadet, og velfærdsstaten blev for alvor konsolideret. Man gav arbejderne biler, huse og velstand mod til gengæld at få en accept af det kapitalistiske system. Idéerne kom i vores egen selvforståelse fra Jens Otto Krag og de øvrige skandinaviske lande, men en nærmere undersøgelse ville nok have vist, at det ideologiske grundlag enten kom fra den tyske Karl Marx eller vel nok mere sandsynligt fra hans samtidige landsmand Otto von Bismarck, som også havde betalt sig til ro i 1880'erne.

Sagt på en anden måde, så kan man sagtens argumentere for, at meget af det vil kalder rigtigt dansk - fra juletræer til velfærdsstat i virkeligheden er importeret fra de tyske stater. Faktisk kan man langt hen af vejen betragte Danmark som en af de tyske delstater, hvilket mange - især ikke-europæere jo også ofte har gjort.

Vi har lært meget af dem, men har de ikke lært noget af os? Ikke meget, men måske er det snart slut. Den danske folkehøjskole har de senere år lagt an til en knopskydning i Tyskland. Danmarks kulturhovedstad er i øjeblikket Berlin, og dernede har en gruppe mennesker forsøgt at gøde jorden for en dansk højskole. Korte kurser er allerede blevet afholdt og i de kommende måneder bliver det afklaret, om der kan åbnes plads i dansk lovgivning til en højskole på udenlandsk jord.

Så kan de tage den, de forbandede tyskere!