Intet statstilskud

Publiceret 26-09-2013

Jyderup Højskole venter fortsat på statstilskud. Det syntes ellers blot at være en formsag

Af Jeppe Langkjær

Den nystartede Jyderup Højskole er havnet i en ærgerlig interministeriel, juridisk klemme. For selvom der i øjeblikket holdes højskole på det gamle jagtslot Sølyst, kigger forstander Poul-Henrik Jensen stadig langt efter det statslige tilskud. Det lignede ellers en formsag.

Det manglede tilskud skyldes ejerforholdene omkring slottet, som højskolen købte af Holbæk Kommune for 1 krone med en tilsvarende tilbagekøbsoption i tilfælde af konkurs. Med denne aftale regnede alle parter med, at lovkravet om, at en højskole skal holde til i selvejede bygninger, var opfyldt. En opfattelse Indenrigsministeriet er enig i. Kulturministeriet derimod afviser aftalen og har meddelt skolen, at bygningerne skal kunne sælges til markedspris. Skolen står derfor magtesløs tilbage, da spørgsmålet skal afklares mellem de to ministerier.

"Det er helt uforståeligt," siger Poul-Henrik Jensen. "Ansøgningen om støtte har ligget på Kulturministeriets bord siden september 2012, og alle har været bekendt med modellen i hele forløbet. Jeg mener på ingen måde, at skolen er antastet på sin frihed på baggrund af den. Men vi har endnu ikke modtaget et formelt afslag."

Skolens bestyrelse har dog fået at vide, at de muligvis skal vente på den nye højskolelov, som gør det muligt at drive højskole i lejede bygninger, før de ser en eneste statskrone. "Det er absurd, at vi skal forholde os til en fremtidig lov. Vi handler jo i tillid til den nuværende lovgivning," slutter Poul-Henrik Jensen.