Fra egne rækker

Publiceret 03-02-2014

Jonas Møller og Sara Mortensen tiltræder i Højskolernes Hus

Af Højskolebladet

Jonas Møller er blevet ansat i Folkehøjskolernes Forening i Danmark som udviklingskonsulent. Dermed bliver han i den verden, han for første gang stiftede bekendtskab med i foråret 2003 som elev på Silkeborg Højskole, og som han siden ikke har sluppet.

Allerede i 2007 vendte Jonas tilbage til Silkeborg Højskole - denne gang som lærer, på trods af at han først i 2009 med specialetHøjskolen mellem livsoplysning og kompetenceudviklingfærdiggjorde sin uddannelse i Idéhistorie og Dansk fra Aarhus Universitet. Og nu efter syv år som praktisk folkeoplyser i det midtjyske søhøjland er tiden blevet moden til nye udfordringer i hovedstaden.

Afskeden bliver dog svær. "Jeg kommer virkelig til at savne det uformelle samvær med både elever og kollegaer. Hele højskolelivsstilen. Alt det man ikke finder andre steder - tænk fx at kunne stille sig op på en scene med sine kollegaer til et elevholds første fest og spille musik, selvom det lyder ad helvede til," siger Jonas Møller velvidende, at det bliver ganske anderledes at skulle arbejde 8-16.

"Nu har jeg haft fingrene nede i mulden og set på højskolerne fra min stol i Silkeborg i mange år, så jeg ser frem til at opleve nye skoler og at lære og blive inspireret af deres aktiviteter og måde at lave højskole på. Jeg har altid interesseret mig for højskolen som sådan, med stort H, og jeg glæder mig enormt til at sætte mit aftryk på foreningsniveau," fortæller den kommende konsulent om det arbejde, han påbegynder den 1. marts.

"Højskolerne har svigtet globaliseringen," lød det sidste år fra kulturminister Marianne Jelved. Dermed opfordrede hun højskolerne til at løfte blikket mere mod den store verden. Én, der i den grad har haft blik for verden uden for Danmark, er 32-årige Sara Mortensen. Hun er pr. 1. marts ansat som konsulent i Folkehøjskolernes Forening i Danmark for netop at styrke højskolernes internationale engagement.

Sara kommer fra en stilling som projektleder og lærer på Krogerup Højskole, hvor hun siden 2009 har stået i spidsen for skolens globaliseringslinje "Verden Brænder". Med en uddannelsesmæssig baggrund i Internationale Udviklingsstudier og Kommunikation på RUC er hun fagligt godt rustet til opgaven. Hun har rejst verden tynd og desuden været involveret i en lang række initiativer inden for NGO-verdenen.

Der er fokus på det globale alle mulige steder, men de didaktiske overvejelser og de indholdsmæssige perspektiver er i vidt omfang uudforskede," forklarer Sara. "Højskolerne har her en god mulighed for at være med helt fremme og udvikle et nyt felt."

For Sara handler det om, hvordan den unge generation gøres klar til at være borgere i verden. Ikke kun i forhold til den internationale konkurrence, men også grænseoverskridende problemer som klima, fattigdom og finanskriser. "Vi er nødt til at tænke os selv tænke som verdenssamfund for at kunne løse de problemer," fortæller hun.

Selv om hun kommer til at savne den daglige kontakt med eleverne, glæder hun sig til at arbejde mere langsigtet med højskolerne generelt.