Lov åbner for SINE

Publiceret 03-02-2014

Den nye højskolelov baner vejen for Sportsefterskolen SINE's planer om en højskoleafdeling

Af Jeppe Langkjær

Fredag den 20. december fik Højskoledanmark en længe ventet julegave: En ny højskolelov blev vedtaget i Folketinget. Dermed kunne frugterne af FFD's hårde og vedholdende politiske arbejde høstes. Et beslutningsforslag stillet af oppositionen i sidste fase skabte dog noget røre.

Med sigte på Sportsefterskolen SINE's specifikke ønske om at oprette en højskoleafdeling på et tidligere plejehjem i Løgumkloster blev det forslået, at kravet om, at en kombineret institution hovedsageligt skal udgøre en geografisk og bygningsmæssig enhed, skulle frafalde. Forslaget blev i første omgang nedstemt i Folketinget, men Regeringen lovede ved samme lejlighed at se på det konkrete forhold.

Det afstedkom sidenhen et ændringsforslag til loven, som altså nu er blevet godkendt. Dermed er kulturministeren givet mulighed for i særlige tilfælde at dispensere fra ovennævnte krav. I bemærkningerne hedder det, at "formålet med forslaget er at gøre det muligt at nyttiggøre allerede eksisterende bygninger i landsdistrikter eller i byområder, der er beliggende længere væk fra de større byer," samt at en evt. dispensation forudsætter, at "der er tale om en rimelig gåafstand," så "eleverne kan opleve den kombinerede institution som en samlet enhed." SINE kan altså nu gå videre med planen om at tilføje en højskoleafdeling. Om det vil lykkes at indhente kulturministerens dispensation, må tiden vise.

Loven træder i kraft den 1. august  2014.