Vi uddanner for meget

Publiceret 03-02-2014

UDDANNELSE Tidens uddannelsespolitiske mantra ”Mere uddannelse til
alle” er dybt forfejlet ifølge forfatter, erhvervsmand og serieiværksætter Lars Tvede. Nye virksomheder og økonomisk vækst skabes nemlig primært af folk med ingen eller sparsom uddannelse

Af Jeppe Langkjær

Det danske samfund skal vinde den omsiggribende internationale konkurrence på kreativitet. Og derfor skal uddannelsessystemet indrettes mere fleksibelt og modulbaseret end i dag. Uddannelse skal foregå livet igennem i små doser med tæt tilknytning til erhvervslivet og i sammenhæng med de erfaringer, den enkelte gør sig. Det mener Lars Tvede, som er aktuel med bogenDet kreative samfund - Hvordan Vesten vinder fremtiden.

 

Danskerne skal uddannes som aldrig før. Det er den nuværende uddannelsespolitiske målsætning. For med mere uddannelse udnyttes mulighederne på det globale økonomiske marked bedst, lyder hypotesen. Allerede i 2015 skal 95% af en ungdomsårgang således gennemføre mindst en ungdomsuddannelse, mens henholdsvis 60% og 25% skal gennemføre en videregående og en lang videregående uddannelse i 2020.

Det er imidlertid ikke afgørende at uddanne mere, men at uddanne klogere og anderledes, end det sker i øjeblikket, kritiserer Lars Tvede. Allervigtigst er det at fremme kreativitet og innovationsevne - egenskaber, der ikke prioriteres i dag. Det skarpe skel mellem udannelse og arbejde er misforstået, påpeger Lars Tvede. Folk skal i arbejde, mens den naturlige kreativitet er størst - og det er inden 30-årsalderen. Sådan gødes jorden for nye virksomheder, og det er dem, der skaber flere jobs på sigt. Veletablerede virksomheder forøger nemlig gennemsnitligt deres profit ved at rationalisere.

"Som udgangspunkt synes jeg ikke, vort uddannelsessystem er optimeret for et kreativt samfund. Vi uddanner i dag for mange studenter og akademikere, hvilket erfaringsmæssigt fører til stigende arbejdsløshed, spildte år, store udgifter og bristede illusioner. Vi har brug for flere med praktiske uddannelser, mellemuddannelser og ja, gode håndværksuddannelser," fortæller Lars Tvede.

Helt konkret fremkommer Lars Tvede med en række idéer til udformningen af et nyt og bedre uddannelsessystem: Hver borger skal tildeles kuponer til eksempelvis 15 års gratis uddannelse gennem hele livet; de videregående uddannelser skal finansieres med en procentdel af deres egne dimittenders skattebetalinger; de praktiske og mellemlange uddannelser skal afstigmatiseres ved bl.a. at lægge dem fysisk sammen med lange udannelser. Og vigtigst af alt skal iværksætteraktiviteter tilskyndes på en helt ny måde gennem fx business plan-konkurrencer, hvor studerende kan udvikle forretningsplaner og konkurrere om belønninger, mentoring programmer for studerende, der starter egen virksomhed, samt oprettelsen af særlige iværksætterkollegier.

Kun sådan kan Danmark gøre sig håb om at vinde kampen på fremtiden globale arbejdsmarked.