Relancering af Højskolebladet

Publiceret 21-01-2015

Vær velkommen til en ny version af Højskolebladet i trykt form

Af Andreas Harbsmeier, ansv. redaktør

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige vær velkommen. Vær velkommen til 2015. Vær velkommen til en nyt højskoleår. Vær velkommen, alle elever, der i disse uger starter på en af landets højskoler. Og vær velkommen til en ny version af Højskolebladet.

Frem over udkommer Højskolebladet 8 gange om året i stedet for som hidtil 11. Til gengæld har vi langt mere indhold - flere sider og nye elementer. Læs i den første udgave blandt andet, hvordan nordjyske højskoleelever skiller sig ud fra resten af landet; hvad der driver Clement Kjersgaard; hvorfor Roskilde Festival har besluttet at bygge en højskole, og hvad der fik unge i Hongkong til at gå på gaden for mere demokrati.


Ud over de nye tiltag i det trykte blad. Vi vil bestræbe os på at skabe større aktivitet på bladets digitale platforme, hjemmeside, Facebook og Twitter, ligesom vi i forbindelse med hver udgivelse afholder Højskolebladet LIVE, hvor centrale personer i den aktuelle kulturelle og politiske debat giver deres besyv med. Hjemmesiden her ser fortsat ud som hidtil, men også den vil i løbet af foråret blive frisket op.


I flere artikler i den første udgave af den nye version af Højskolebladet sætter vi fokus på engagementet. Engagement i noget, der rækker ud over en selv. Engagement i en verden, der mere end nogen sinde - i hvert fald i min levetid - har brug for, at nogen tager ansvar for den og gør noget fremadrettet med den. Nærværende blad vil forsøge at levere sit bidrag til det engagement - og vi vil gerne byde alle velkommen ind i bladet - som læsere, som bidragydere, som medskabere af den højskolevirkelighed, som bladet gerne skulle afspejle. Vær velkommen.
 

Få et smugkig i bladet her