LA: Det bliver ved de pæne hensigter

Publiceret 23-11-2015

Højskolebesparelser på Finansloven er vedtaget. Liberal Alliance prioriterede ikke højskolerne i forhandlingerne med regeringen.

Af Andreas Harbsmeier

Finansloven er forhandlet på plads. Og Venstres foreslåede besparelser bliver en realitet. 120 millioner skal højskolerne spare over de næste fire år. Liberal Alliance var imod besparelserne, og kulturordfører Leif Mikkelsen sagde i oktober: "De værdier, vi bygger vores samfund på, bliver i høj grad formidlet den vej [højskolens]. Og derfor skal man tænke sig meget om, før man laver besparelser der."

Har I ændret holdning i mellemtiden?
Nej, men alt er en prioritering, og denne gang blev det ved de pæne hensigter.

Hvad er jeres forventninger til konsekvenserne af besparelserne?
Jeg har brugt tid på at sætte mig ind i højskolernes økonomi. Og de er meget forskellige. Men man kan glæde sig over fyldte højskoler, at højskolerne er i god gænge.

Bertel Haarder har udtalt sig skråsikkert om, at besparelserne også vil blive effektueret i 2017, 18 og 19. Men det kan han vel strengt taget ikke vide, før de kommende finanslove er vedtaget. Vil LA tage besparelserne på højskoleområdet op igen ved de kommende finanslovsforhandlinger - eller ligger der en forhåndsaftale?
Vi har ikke lavet nogen aftaler. Jeg kan ikke udelukke, at vi tager det op igen ved de næste finanslovsforhandlinger, men jeg kan heller ikke love noget. De offentlige udgifter må ikke stige, så pengene skal findes et andet sted.