Vraget ved ægtemandens død

Publiceret 02-03-2016

Margrethe Christiansen var højskolemor på Grundtvigs Højskole, men blev afskediget ved sin mands død

Af Gunhild Nissen prof. emer.

Margrethe Christiansen med kælenavnet Pip (1895 - 1971) blev født på Askov højskole. Som barnebarn af Charlotte Schrøder og datter af Ingeborg Appel var hun på nærmeste hold fortrolig med, hvad der krævedes af en kvinde i højskolens tjeneste.  Hun uddannede sig fra hun var ganske ung til rollen som højskolemor og til også at undervise på en højskole. Som gift med forstander C.P.O. Christiansen, Grundtvigs Højskole, havde Pip sit eget ansigt som "højskolemand". Hun fyldte pladsen på sin helt egen måde ved at være en praktisk organisator langt ud over det sædvanlige kvindeområde. På grund af hendes mands hjertesvaghed og tyskernes internering af ham under krigen stod hun også for skolens administration.

Pip holdt selv - usædvanligt for en højskolemor - foredrag både på skolen og andre steder. Hendes virksomhed efter C.P.O's død - med foredrag og hendes forfattervirksomhed af bøger og artikler, hendes ledende arbejde på højskolekurser i ind- og udland kan få en nutidig iagttager til at stille spørgsmålet, hvorfor hun ved sin mands død så at sige var en færdig kvinde som fast medarbejder på en højskole? Hun kunne formodentlig på udmærket vis have videreført højskolen som forstander, hvis det ikke havde været for selve den tids umulighed, at hun var kvinde!