Indstillet i 2018: Lene Tanggaard

Foto: Andreas Bang Kirkegaard

INDSTILLET TIL HØJSKOLEPÆDAGOGISK PRIS Lene Tanggaard bidrager på en pædagogisk og formidlingsvenlig måde til forståelse for komplekse samfunds-, lærings- og udviklingsvilkår

Begrundelse

Lene Tanggaard bidrager på en pædagogisk og formidlingsvenlig måde til forståelse for komplekse samfunds-, lærings- og udviklingsvilkår, som danner grundlag for en fortsat udvikling af Danmark som en humanitært indstillet samarbejdsorienteret nation med stolte håndværks- og handelsmæssige samt akademiske traditioner.

At kunne fremstille så komplicerede sammenhænge på en inspirerende og nærmest handlingsanvisende måde for mange er et særdeles relevant bidrag til Højskolens position som særegen læringsplatform for mennesker, der ønsker at udvikle dannelse, kreativitet og indsigt i samfundsmæssige anliggender.

Indstillet af

Kim Skettrup

Øvrige kandidater til Højskolepædagogisk Pris

Hent flere