Indstillet i 2017: Ove Korsgaard

Hvis der er nogen, der gennem en længerevarende indsats har ydet et praktisk og teoretisk bidrag til at udvikle og formidle højskolepædagogikken, er det Ove Korsgaard.

Indstillet af

 Jacob Kjærsgaard Mortensen, forstander, Hadsten Højskole

 

Begrundelse

Noget kan synes så selvfølgeligt, at det ikke umiddelbart bemærkes. Men hvis der er nogen, der gennem en længerevarende indsats har ydet et praktisk og teoretisk bidrag til at udvikle og formidle højskolepædagogikken, er det Ove Korsgaard. Han har gennem et langt virke som lærer, forstander og formand for FFD i praksis, tale og skrift været medvirkende til at sætte skoleformen i spil og til debat. 

 

Efterfølgende har han gennem sin forskning og forfattervirksomhed med stor indsigt, forståelse og seriøsitet været med til at indskrive højskolepædagogikken og dens betydning i en dansk og til dels også europæisk sammenhæng. Senest med sin medvirken i det gedigne og anbefalelsesværdige værk: "Pædagogikkens idehistorie" fra 2017.

 

Ligeledes blander han sig stadig i højskoleverdenen med klare og relevante pointer. Som da han i forbindelse med FFD's første Højskolepædagogiske Konference: "Fællesskabets dannelse - dannelse i fællesskab" påpegede vigtigheden af "dannelse til fællesskab", som den opgave højskolen er forpligtet på samfundsmæssigt.

 

Hvis man gerne vil have en dybere forståelse for den tradition, som højskolepædagogikken er rundet af og som stadig er et uomgængeligt grundlag for den, er dele af Ove Korsgaards store forfatterskab ganske enkelt det mest oplagte sted at søge.

 

Man kan i og for sig godt sige, at Ove Korsgaards forskning og forfatterskab er en eksemplificering af et grundlæggende udgangspunkt i højskolepædagogikken : "Og han har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær." Al den stund at Ove Korsgaard erhvervede sin Ph.d. og professorgrad på baggrund af syv års skolegang på Mors, et efterskoleophold, to højskoleophold og fem år på Den Frie Lærerskole.

 

Om Ove Korsgaard:
Professor emeritus
Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet. 

 

Relevante udgivelser:
"Kampen om lyset" (1997)
"Kampen om folket" (2004)
"Solskin for det sorte muld" (2013)
"Pædagogikkens Idehistorie" (2017)
- sammen med Hans Siggaard Jensen og Jens Erik Kristensen

Øvrige kandidater til Højskolepædagogisk Pris

Hent flere