Indstillet i 2017: Simon Lægsgaard

Brændstoffet er det enorme potentiale, vi har for at gøre en stor forskel - ikke blot for den enkelte elev, kursist og lokale borger- men også som bidragydere og trækkræfter i den større samfundsudvikling på helt centrale områder som bæredygtighed, pædagogisk udvikling og dannelse.

Indstillet af

Ole Nørgaard Andersen, Casper Borch Madsen og Marianne Buus, hhv. bestyrelsesformand på Brandbjerg Højskole og kolleger i Brandbjerg Højskoles ledelsesteam

Begrundelse

Vi vil gerne indstille Simon Lægsgaard til Højskolepædagogisk Pris 2017 for hans store indsats for udviklingen af højskolerne. Brændstoffet er det enorme potentiale, vi har for at gøre en stor forskel - ikke blot for den enkelte elev, kursist og lokale borger - men også som bidragydere og trækkræfter i den større samfundsudvikling på helt centrale områder som bæredygtighed, pædagogisk udvikling og dannelse.

Helt konkrete eksempler på Simon Lægsgaards indsats de seneste år er

• Som bestyrelsesmedlem i FFD har han bidraget til udviklingen af de næste 5 års strategi - og har som bestyrelsens repræsentant i både Højskolepædagogisk udvalg og i Netværket for bæredygtige højskoler med stort engagement været med til at styrke både en sund debatkultur og værdifuld erfaringsudveksling på tværs af højskolerne i Danmark i to af tidens måske vigtigste arenaer for udvikling.

• Simon Lægsgaard har været en central og samlende person i det helt usædvanlige samarbejde mellem 10 højskoler og en række private virksomheder, fonde og organisationer i projektet UNLEASH. Et ambitiøst projekt med 1000 talenter fra 129 lande, med fokus på med at skabe løsninger på en række af FN's 17 verdensmål. Simon var med i UNLEASH's styregruppe som repræsentant for højskolerne. Han har ydet en markant indsats for, at højskolerne fik sat et stort og værdifuldt præg på UNLEASH. Iøvrigt et projekt der, udover at have bragt meget stor synlighed af højskolerne udadtil, også har været med til at styrke kollegaskabet på tværs af højskoler- og øget selvforståelsen af, hvordan vi som højskoler kan bidrage i verden.

• Simon har været medarrangør af og bidragyder til markante summits med fokus på læring og dannelse. Ønsket er at skabe rum for at mødes på tværs af forskelligheder om vigtige emner, der kræver både nytænkning og tværgående samarbejder. Her er et udvalg af nogle af de sammenhænge han har været involveret i:

• Simon var medarrangør af FFD's Årsmøde 2017 - var medudvikler af årsmødets form, og klar på at forklare de valg og tanker, der lå bag dette.

• Han deltog på flere måder i Højskolernes telt på Folkemødet på Bornholm i juni 2017.

• Simon var paneldeltager på konferencen Lærermødet 2017 i juli og var efterfølgende aktiv i debatten, der fulgte på de sociale medier.

• Han var paneldeltager ved Højskolepædagogisk konference #2, 2016, og er medarrangør af Højskolepædagogisk konference #3, 2017.

• Simon er en vigtig og hyppig stemme i debatter om især pædagogik, læring og dannelse - Altid med ordentlighed, vid, humor og perspektivering - og med en tilgang der tager afsæt i glæden ved at mødes på tværs af holdninger og blive klogere på hinandens verdenssyn. Simon er ofte bidragyder til Højskolebladet og var også forfatter til et indlæg i Mega Avisen udgivet i anledning af Højskolernes jubilæum 2016.

• Han har de seneste knap 10 år været en utrættelig kraft som forstander på Brandbjerg Højskole, der, da han tiltrådte, var nær lukning. Mod alle oprindelige odds har skolen udviklet sig til at været et stærkt og inspirerende hus. I skolens logo står der 'Brandbjerg bevæger dig' - og det er udgangspunkt for arbejdet med både eleverne på de lange kurser og med de mange kursister, der året rundt er på ugekurser. Skolen har idag en stærk og voksende alumniforening, et frugtbart samarbejde med lokalsamfundet og et støt voksende netværk af samarbejdspartnere på tværs af uddannelsesmiljøer, lokale organisationer og kulturinstitutioner.Simon Lægsgaard er en utrolig inspirerende leder, der selv i stærk blæst bevarer både overblik, visioner og humor. Hans engagement kan mærkes både i de nære øjeblikke (og det oplever både elever, kolleger og gæster i huset) - og i de stærke forstandertaler, der rummer både kraftfulde indsigter om værdien af mangfoldighed og underfundige digte, der sætter liv og mening i fokus.

Vi kan absolut varmt anbefale Simon Lægsgaard, som stærk kandidat til Højskolepædagogisk pris 2017

Øvrige kandidater til Højskolepædagogisk Pris

Hent flere