2009 - katalog

Publiceret 11-12-2008

Det nye højskolekatalog er på gaden - eller de to nye kataloger er på gaden.

Af Højskolebladet

Det nye højskolekatalog er på gaden - eller de to nye kataloger er på gaden. For højskolekataloget ano 2009 er delt i to: et for de lange kurser og et for de korte. Oplaget for lang-kursuskataloget er 220.000 eksemplarer og for de korte 120.000. Opdelingen er en konsekvens af, at det er helt forskellige mennesker, der tager på hhv. korte og lange kurser - at højskolerne reelt har to helt adskilte kursusformer - og at man derfor fra FFD's side har valgt at målrette indsatsen mere.