Fra borger til forbruger?

Publiceret 18-06-2008

I dagens udgave af Kristeligt Dagblad skriver formanden for Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark Helga Kolby Kristiansen i en kronik om højskolernes muligheder og forpligtelser - om Forbruger-gørelsen på uddannelsesområdet og samfundet generelt, og om behovet for at gentænke måden vi forvalter demokrati og værdier:

Andreas Harbsmeier

I dagens udgave af Kristeligt Dagblad skriver formanden for Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark Helga Kolby Kristiansen i en kronik om højskolernes muligheder og forpligtelser - om Forbruger-gørelsen på uddannelsesområdet og samfundet generelt, og om behovet for at gentænke måden vi forvalter demokrati og værdier:

"Den politiske debat lige nu er højspændt, når det gælder grænserne for, hvor langt vore beslutningstagere bør gå i lovgivning og regulering af samfundet og det enkelte individ. Det aktuelle eksempel er tørklædedebatten, men man kan finde pendanter i forslagene om en kanonsangbog for skoleelever og andre kanoner, nationale test, indfødsretsprøver, men såmænd også terrorlovgivning og overvågningstiltag og så videre. Og jeg skal ikke betvivle, at det sker med et ønske om at gavne og beskytte de danske værdier og den danske velfærd. Men det efterlader os med et spørgsmål: Er vi ved at vende demokrati og folkestyre på hovedet?"