Notits: Højskolerne er gode til etniske minoriteter

Publiceret 20-10-2008

En ny evalueringsrapport fra CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse) konkluderer, at de danske højskoler
er ganske gode til kulturmøde

Af Højskolebladet

En ny evalueringsrapport fra CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse) konkluderer, at de danske højskoler
er ganske gode til kulturmøde. Rapporten beskæftiger sig med den såkaldte kommunepulje, der havde til formål at forebygge at unge med anden etnisk baggrund faldt fra deres uddannelse.
De skulle rustes til et uddannelsesforløb ved at komme på et længere højskoleophold.

De unge med anden etnisk baggrund på højskolerner har ifølge rapporten udviklet sig positivt i retning af at tage en uddannelse, og de giver selv udtryk for, at de har lært meget om dansk kultur.
Kommunepuljen er imidlertid tom nu. Og Rapporten viser også, at det langt fra er alle kommuner, derfremover vil finansiere et højskoleophold til de unge, og de unge selv er heller ikke tilbøjelige til at betale. "Det er vigtigt, at projektet bliver fulgt op med det samme", siger Khuram Shehzad, der er leder af udviklingsprojektet for FFD, "så de gode erfaringer og den kompetence, der er oparbejdet på skolerne ikke går tabt". Det vil vise sig, om der kan findes andre finansieringsmulig-heder for de unge.