Notits: Stigende interesse for lange kurser

Publiceret 20-10-2008

De danske højskoler oplever samlet set en lille fremgang i forhold til samme tid sidste år. Mens tilstrømningen til højskolernes korte kurser er steget markant over en længere periode, følger tallene for de lange kurser nu langsomt med.

Af Højskolebladet

De danske højskoler oplever samlet set en lille fremgang i forhold til samme tid sidste år. Mens tilstrømningen til højskolernes korte kurser er steget markant over en længere periode, følger tallene for de lange kurser nu langsomt med.

En rundringning til højskolerne foretaget af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) viser, at elevtallet på efterårsholdene er steget en smule i forhold til samme tid sidste år. Små 3.500 elever er startet, og det er en stigning på 4%. Fremgangen dækker dog over udsving skolerne imellem. Nogle skoler oplever en pæn vækst, mens andre har oplevet et relativt stor fald i forhold til sidste efterår. To skoler har helt måttet opgive at gennemføre et langt efterårskursus på grund af manglende elever.

Overordnet er det den samme udvikling, som man har set de senere år, nemlig at den negative kurve er knækket og højskolerne generelt set oplever en stabilisering, med en lille tendens til vækst. Generalsekretær i FFD, Niels Glahn; "Vigtigst er det, at vi generelt oplever en øget interesse for at tage på et højskole-ophold, men det er fortsat vanskeligt for nogle skoler, så billedet dækker over store forskelle."