Notits: Kaos på Køng

Publiceret 16-04-2009

I sidste måned bragte Højskolebladet historien om, at Køng Højskole de facto var blevet lukket uden om generalforsamlingen.
Bestyrelsen havde i stedet besluttet, at Køng Friskole, som ligger i sammenhæng med højskolen, skulle udvides, og har sidenhen mødt en del kritik

Af Højskolebladet

I sidste måned bragte Højskolebladet historien om, at Køng Højskole de facto var blevet lukket uden om generalforsamlingen.
Bestyrelsen havde i stedet besluttet, at Køng Friskole, som ligger i sammenhæng med højskolen, skulle udvides, og har sidenhen mødt en del kritik. I mellemtiden har Køng holdt endnu en generalforsamling, hvor man bl.a. skulle tage stilling til, hvorvidt skolens vedtægter skulle ændres.

Så vidt kom de dog aldrig, da det først skulle afklares, hvem der er en del af skolekredsen. To uenige parter, hvor friskoleforældre på den en side mente, at de som forældre på skolen var en del af skolekredsen og på den anden side højskolefolk, som mente, at skolekredsen består af dem, som har meldt sig ind og betaler kontingent - dvs. højskolefolk. Diskussionen endte efter lang tid med, at bestyrelsen opfattede hele debatten som et mistillidsvotum og derfor valgte at trække sig. En ny bestyrelse er nu nedsat, men ingen punkter på dagsordnen blev vedtaget denne aften, ligesom den tidligere bestyrelse ikke nåede at fremlægge sin beretning.
Hvordan skolen udformes i fremtiden er endnu uvist, men med den dramatiske udvikling får højskolen muligvis en ny chance.
/cp