Notits: Sabbatår med mening

Publiceret 13-02-2009

Højskolerne har længe slået på det. For nylig viste en undersøgelse fra Århus Universitet, at sabbatår havde gavnlig effekt på frafaldsprocenterne på universiteterne.

Af Højskolebladet

Højskolerne har længe slået på det. For nylig viste en undersøgelse fra Århus Universitet, at sabbatår havde gavnlig effekt på frafaldsprocenterne på universiteterne. Og de unge er fortsat interesserede i at holde en pause på trods af bonusordninger for hurtig studiestart og lignende. Det store vejledningsarrangement Uddannelse Uden Grænser, der fandt sted sidst i januar i Herning, var interessen for andet end studiestart  stor. Men det er en væsentlig pointe, at sabbatåret bruges til at  kvalificere studievalget på den ene eller den anden måde. Fx ved et højskoleophold.

"Mens der før i tiden var en tendens til, at unge brugte sabbatårene efter gymnasiet som en flugt fra at få valgt en uddannelse, vil vi gerne have, at de unge bruger deres sabbatår aktivt til at finde den rette uddannelse," siger vejleder og projektkoordinator ved Studievalg Midt-og Vestjylland, Thomas
Ravn Jakobsen.
/ah