Mentorordningen på finansloven

Publiceret 14-09-2009

Notits
Mentorordningen på højskolerne er kommet for at blive

Af Højskolebladet

Mentorordningen på højskolerne er kommet for at blive. På finansloven for 2010 er der afsat 15 millioner kroner til, at man i de næste fire år kan fortsætte ordningen. Projektet, som før har været støttet fra Undervisningsministeriets satspulje, har været så stor en succes, at man har vurderet, at den skulle gøres permanent.

Mentorordningen fungerer som et tilbud til unge uden nogen form for ungdomsuddannelse. De tilknyttes en mentor, som under opholdet skal støtte og vejlede den unge. En rapport fra DPU har vist, at ordningen har medført gode resultater for de unge, som har været tilknyttet ordningen.