Højskolerne går hårde år i møde

Publiceret 24-08-2010

Skrevet den 24. august 2010 af Højskolebladet
Som ventet bliver højskolerne hårdt ramt af Finanslovsforslaget for 2011. Dog har regeringen lyttet til FFD’s forslag så besparelserne bliver fordelt mere ligeligt skolerne imellem.

Af Charlotte Kjærholm Pedersen

Da Genopretningsaftalen i foråret blev præsenteret, så det sort ud for højskolerne. Især "Udkantdanmark" og seniorhøjskolerne ville blive hårdt ramt af de markante besparelser i tilskud til korte kurser og så ikke store chancer for at overleve nedskæringerne. FFD udsendte en resolution, som udtrykte frustration over forslaget, og en anden model for besparelserne blev foreslået.

Og det har regeringen - og Undervisningsministeriet tilsyneladende lyttet til. I al fald er den oprindelige plan for højskolerne forkastet til fordel for en model, hvor besparelserne er mere ligeligt fordelt mellem tilskuddene til korte og mellemlange kurser. Undervisningsminister Tina Nedergaard siger i en pressemeddelelse,

"Vi har lyttet til den kritik af genopretningsaftalen, som højskolerne har fremført. Efter drøftelser med højskolerne er den fremtidige model for tilskud til højskolerne derfor blevet justeret. Jeg er glad for, at vi i fællesskab har fundet en model, der på væsentlige områder imødekommer højskolernes ønsker, uden at det bryder med genopretningsaftalen."

Stadig svært
I praksis betyder det, at alle skoler bliver ramt af en reducering i grundtilskud, mens tilskud til både korte og mellemlange kurser bliver reduceret mellem 30 og 35 %. Tilskud til længere kurser beholdes som oprindeligt.

Men fremtiden bliver ikke let for højskolerne,

"Forslaget til finansloven indeholder som ventet alvorlige reduktioner på folkehøjskolernes område. Undervisningsministeren og partierne bag Genopretningsplanen udviste lydhørhed over for foreningens ønsker om at fordele besparelserne, så vi i højere grad kan undgå skolelukninger. Men tilbage står, at højskolerne stadig skal spare mere end 10 pct. af det samlede tilskud i 2011. Dette vil give alvorlige udfordringer," skriver FFD på deres hjemmeside.

Dagens overraskelse er, at mens Genopretningsaftalen gjorde sig gældende til og med 2013, har Finansloven også har sat 2014 på papiret. Her er nedskæringerne på 52 millioner ligesom de andre år. Undervisningsministeriet kalder det for en "omstillingsreserve", som er til "omprioriteringer og nye initiativer på ministerområdet".