Meget peger på konkurs

Publiceret 05-01-2010

Gennem efteråret er der blevet udkæmpet en kamp om Kunsthøjskolen Thorstedlund

Af Højskolebladet

Efter at Kunsthøjskolen Thorstedlunds  bestyrelsen bedyrede lukning af højskolen og salg af bygningerne til en tyrkisk-kurdisk skolekreds, blev en forening, Kunsthøjskolen Thorstedlunds Bevarelse, oprettet. De har ihærdigt kæmpet imod lukningen og har fået kommunalpolitisk støtte af Dansk Folkepartis Pia Adelsteen, som er imod en tosproget efterskole.

Bestyrelsen har dog fastholdt, at de har handlet i overensstemmelse med lovgivningen, da de på en generalforsamling oplyste om lukningen og derefter afholdte en afstemning, hvor beslutningen blev vedtaget. I december tog sagen imidlertid en ny drejning, da bestyrelsen i retten har fået tinglyst en stævning mod sig. Anklagen lyder, at skolen er blevet lukket ulovligt, hvorfor bygningerne ikke må sælges. Det har endvidere medført, at skolen er kommet ud i større økonomisk uføre, som kan ende med konkursbegæring. I hvert fald har skolen meddelt Undervisningsministeriet, at de ikke kan tilbagebetale den million, de har fået for meget i statsstøtte, da de med denne sagsøgning ikke har mulighed for at sælge bygningerne til den tyrkisk-kurdiske skolekreds.