Regeringen slagter korte kurser

Publiceret 25-05-2010

Oven på et forår med diskussioner i pressen om indholdet i enkelte af højskolernes korte kurser, har Undervisningsministeren nu taget konsekvensen og vil spare en stor del af tilskudet til de korte kurser væk

Af Højskolebladet

I følge den såkaldte Genropretningsaftale, indgået mellem Regeringen og Dansk Folkeparti, skal der spares 55 millioner på højskoleområdet:

"På baggrund af de senere års stigning i de korte kurser på folkehøjskolerne gennemføres en omlægning og reduktion af tilskuddene til folkehøjskoler og husholdnings og håndarbejdsskoler. Tilskuddet til kortere kurser på 4 uger eller derunder samt tilskuddene til husholdnings- og håndarbejdsskolerne reduceres. Samtidig forhøjes tilskuddet til lange kurser over tre måneder. Forslaget tilvejebringer samlet 55 mio. kr. årligt i 2011-2013."

I første omgang vil besparelsen betyde, at op mod 10-15 højskoler må lukke, lyder vurderingen fra FFD. Sikkert er det, at landets fire seniorhøjskoler må lukke, da de kun driver korte kurser. På længere sigt kan det betyde, at op mod hver tredje højskole må dreje nøglen om.

Beslutningen om den massive besparelse kommer noget overraskende, da der så sent som i april på et møde mellem Undervisningsministeren og FFD blev lagt op til en dialog om, hvor højskolerne kunne bidrage til besparelser på det offentlige budget.