Højskoleforstandere går imod udlændingeaftalen

Publiceret 23-11-2010

I et fælles indlæg protesterer 55 højskoleforstandere fra hele landet mod grundlaget for udlændingeaftalen. Den er i direkte modstrid med den danske friheds- og ligeværdighedstradition, skriver de

Af Højskolebladet

To tredjedele af alle landets højskoler er medunderskrivere på en protest mod udlændingeaftalens menneskesyn. Man ofrer centrale værdier i dansk menneskesyn og ligeværdighedstradition på
det magtpolitiske alter, hævder de i indlægget, der er bragt i Politiken i dag.

Højskolebladet gengiver her indlægget i sin fulde længde:

Værdier bliver ofret i det politiske spil

Det magtpolitiske spil om udlændingeaftalen er et opgør med centrale værdier i dansk menneskesyn og ligeværdighedstradition

Gennem en årrække har man i Danmark indskrænket danskeres muligheder for at bosætte sig her i landet med en udenlandsk ægtefælle. Eller med andre ord sat standarder for, hvem det vil være rigtigst at gifte sig med. 24-års-reglen var udtryk for en sådan standard, men den var dog, uanset om man bryder sig om reglen eller ej, udtryk for en objektiv standard. Efter det nye pointsystem gribes der voldsomt ind i en dansk ligeværdigheds- og frihedstradition, når det enkelte menneske i fremtiden skal måles på dets nytteværdi og vægtes efter penge, uddannelse og adresse.

Ofrene i dette politiske spil er ikke alene de mennesker, der nu ser deres partner reduceret til et spørgsmål om kr. og øre ud fra en statslig synsvinkel. Det er også grundlæggende demokratiske værdier, der eroderes væk med et sådant menneskesyn.

Når staten går ind og tillægger mennesker forskellig værdi og agerer med udelukkelse af dem, der ikke har økonomisk værdi, nærmer vi os et statsligt formynderi, der ligger langt væk fra det åbne demokrati, som vores land bygger på. Når det skal gøres afhængig af uddannelse, penge og adresse, om man kan leve med den, man lovformeligt er gift med, er det i strid med helt almindelig menneskelig anstændighed.

Udlændingeaftalen er et entydigt opgør med en dansk ligeværdighedstradition. Det er et bærende element i det danske demokrati, at det enkelte menneskes værdi er begrundet i selve det at være menneske, og at forskelligheden er en styrke og indebærer muligheder, så længe man vil det fælles. Dette grundlæggende syn er nu ofret på det magtpolitiske alter.

Når danske borgere ikke længere selv kan vælge ægtefælle, når det enkelte menneske gøres op i point og økonomiske facts og ikke længere betragtes ud fra det grundlæggende synspunkt, at det er unikt, har vi som samfund et problem, der rækker langt ud over dagsaktuelle politiske magtkampe.

Som forstandere på en række danske folkehøjskoler forsøger vi at møde vores elever med et menneskesyn, der bygger på åbenhed, tolerance, mangfoldighed, tillid og ansvar.  Det aktuelle politiske ønske om at vægte mennesker i point virker stik imod disse danske kerneværdier.

Indlægget er underskrevet af: Helga & Carsten Kolby Kristiansen, Silkeborg Højskole. Jakob Lykke, Esbjerg Højskole. Rikke Forchhammer, Krogerup Højskole. Jørgen Carlsen, Testrup Højskole. Susan Hinnum, Kunsthøjskolen på Ærø. Poul Henrik Jensen, Engelsholm Højskole. Jørn Wendelbo, Borups Højskole. Peter Buhrmann, Højskolen Østersøen. Kent Jakobsen, Mariager Højskole. Vita og Bent Andreasen, Løgumkloster Højskole. Kurt Finsten, Krabbesholm Højskole. Louis Mogensen, Nordjyllands Idrætshøjskole. Asser Amdisen, Ryslinge Højskole. Hans Jørgen Møller og Mette Grønnegaard, Højskolen Marielyst. Søren Launbjerg, Den Internationale Højskole. Søren Brinck, Idrætshøjskolen i Sønderborg. Anja og Mads Rykind-Eriksen, Rødding Højskole. Mette Gadegaard, Den Skandinaviske Designhøjskole. Ole Damgaard, Vejle Idrætshøjskole. Simon Lægsgaard Madsen, Brandbjerg Højskole. Jakob Mejlhede, Grundtvigs Højskole. Henrik Hartvig, Ærø Folkehøjskole. Axel Lasthein Madsen og Lillian Hjort-West, Bornholms Folkehøjskole. Vibeke Hundborg, Nørgaards Højskole. Michael Nielen, Kunsthøjskolen i Holbæk. Ole Kamp, Rønde Højskole. Lars Ilum, Højskolen Performers House. Kurt Willumsen, Uldum Højskole. Jacob Kjærsgaard, Hadsten Højskole. Kurt Kristensen, Børkop Højskole. Johann Bang Jensen, Højskolen på Kalø. Frans Thorstensen, Djurslands Folkehøjskole. Hans Hulgaard, Kolt Seniorhøjskole. Ole Dedenroth, Brenderup Folkehøjskole. Ole Toftdahl, Ry Højskole. Else Mathiesen, Vestjyllands Højskole. Betina Møgeltoft, Aalborg Sportshøjskole. Søren Ernst Lüdeking, Ungdomshøjskolen ved Ribe. Henrik Løvschall, Idrætshøjskolen Århus. Aage Augustinus og Eva Bach, Rude Strand Seniorhøjskole. Henrik Nymann Eriksen, Luthersk Missions Højskole, Hillerød. Bjarne Sloth Thorup, Rødkilde Højskole. Søren Børsting, Den Rytmiske Højskole. Lisbeth Trinskjær, UbberupHøjskole. Jan Svensson, Samsø Højskole. Ulla Fisker, Egå Ungdomshøjskole. Carsten Petersen, Oure, Skolerne for Sport og Performance, og Ole Kobbelgaard, Askov Højskole.