Nyt videnscenter om folkeoplysning på vej

Publiceret 08-11-2010

Hvordan ser det ud med folkeoplysningen?

Af Højskolebladet

Hvordan ser det ud med folkeoplysningen? I 2009 nedsatte daværende undervisningsminister Bertel Haarder et folkeoplysningsudvalg, der netop har barslet med en rapport, der dels leverer en status på folkeoplysningens rolle - dels kommer med en lang række konkrete forslag til, hvordan man kan forbedre og udvikle vilkårene for foreningslivet og folkeoplysningen. Højskolerne var også repræsenteret i udvalget ved FFD's formand Helga Kolby Kristiansen.

Selv om højskolerne kun i ringe grad er omtalt i rapporten, er en række punkter alligevel relevante for højskolerne. Ved præsentationen af rapporten bakkede undervisningsminister Tina Nedergaard stort set op om samtlige af udvalgets anbefalinger - herunder etableringen af et videnscenter for folkeoplysning, hvortil der allerede er afsat penge.
/ah