56 højskoleforstandere i fælles protest mod finanslovsaftalen

Publiceret 08-12-2011

I en fælles udtalelse protesterer 56 højskoleforstandere fra hele landet mod aftalen om næste års finanslov: Trods klare udmeldinger fra alle regeringspartierne om det modsatte inden valget, er besparelserne på højskoleområdet i Genopretningspakken ikke blevet rullet tilbage

Af Højskolebladet

"Den 20. november blev der indgået aftale om næste års finanslov, og den lovede tilbagerulning af den tidligere regerings kraftige besparelser på højskolerne har ikke fundet sted," skriver forstanderne, hvis højskolerne sammen med de øvrige frie skoler blev ramt ekstraordinært hårdt med en samlet besparelse på 9 % af højskolernes bevilling.

"Både i forbindelse med disse besparelser og i løbet af den nylige valgkamp har de tre regeringspartier og Enhedslisten ved flere lejligheder givet tydeligt udtryk for, at Genopretningspakken ville blive rullet tilbage på vores område, så snart de fik magt hertil," udtaler forstanderne med henvisning til, at S, SF og R i løbet af valgkampen ved flere lejligheder lovede besparelserne rullet tilbage.

Besparelserne rammer de godt 50.000 danskere, der hvert år opholder sig på et længere eller kortere højskoleophold.

Den fælles udtalelse lyder i sin helhed:

Den 20. november blev der indgået aftale om næste års finanslov, og den lovede tilbagerulning af den tidligere regerings kraftige besparelser på højskolerne har ikke fundet sted.

I forsommeren 2010 blev der med Genopretningspakken vedtaget besparelser på højskolerne på 40 mio. kr. årligt svarende til 9 % af højskolernes bevilling. Højskolerne blev således sammen med de andre frie skoler ramt ekstraordinært hårdt, og besparelserne har ramt alle højskoler.

Både i forbindelse med disse besparelser og i løbet af den nylige valgkamp har de tre regeringspartier og Enhedslisten ved flere lejligheder givet tydeligt udtryk for, at Genopretningspakken ville blive rullet tilbage på vores område, så snart de fik magt hertil.

Flere end 50.000 danskere opholder sig hvert år på et højskolekursus på en folkehøjskole. Mennesker i alle aldre, fra alle dele af landet og med vidt forskellige sociale og uddannelsesmæssige baggrunde bruger tid på at mødes, blive klogere på hinanden og på verden omkring dem. Det er en stor gevinst for det danske demokrati, at sådanne mødesteder findes.

Vi skal på den baggrund opfordre til, at regeringen inden endelig vedtagelse af finansloven prioriterer at finde de 40 mio.kr, som blev taget fra os, og som vi er blevet stillet i udsigt at få tilbage.

Udtalelsen er tiltrådt af:
Aage Augustinus, Ole Damgaard, Michael Nielen, Dieter Küessner, Vibeke Lundbo, Helga og Carsten Kolby Kristiansen, Claus Bo Andreasen, Henrik Løvschall, Betina Møgeltoft Christiansen, Simon Lægsgaard Madsen, Lars Sonne Hansen, Uffe Strandby, Kurt Willumsen, Mogens Godballe, Søren Børsting, Ulla Fisker, Mette Grønnegaard og Hans-Jørgen Møller, Lisbeth Trinskjær, Else Mathiassen, Axel Lasthein Madsen, Heidi Vølcker, Rikke Forchhammer, Søren Launbjerg, Torben Østergaard, Ole Kobbelgaard, Mads og Anja Rykind-Eriksen, Søren Stein Brinck, Mogens Sommer Madsen, Kurt Finsten, Mette Damgaard Sørensen, Jacob Kjærsgaard, Vibeke Hundborg, Henrik Nymann Eriksen, Erling Joensen, Nina og Thue Kjærhus, Søren Ernst Lüdeking, Tyge Mortensen, Claus Kjær Brandstrup, Louis Mogensen, Vibeke Lundbo, Jakob Mejlhede Nielsen, Geert Bruno Sørensen, Vita Storborg, Ole Toftdahl, Helle Mogensen, Jørgen Carlsen, Pia Schnoor, Ole Dedenroth, Vita Andreasen og Bent Andreasen, Jakob Bonderup, Søren Winther Larsen