Solidt fundament for Performers House

Publiceret 06-04-2012

Nye aftaler har stabiliseret Performers House’ økonomiske situation, og eleverne strømmer til

Af Højskolebladet

Gennem det seneste stykke tid har der hersket usikkerhed om Performers House' økonomiske situation, men det hele har nu løst sig, forklarer forstander for skolen, Lars Ilum:
"Fonden Realdania har hjulpet os med en refinansiering, ligesom Byrådet har gjort de lån, der nu er samlet hos Silkeborg Kommune, rente- og afdragsfrie. Det giver os et solidt fundament for den videre højskoledrift. I stedet for en lappeløsning har vi fundet en løsning, som - hvis elevtallet forbliver stabilt - rækker 10-15 år ud i fremtiden," fortæller han. 

Sagen har vakt ballade i Silkeborg og har fyldt meget i lokalavisen, Midtjyllands Avis, hvor den kommunale støtte til skolens opretholdelse gennem garanti for lån er blevet ivrigt debatteret. Kritikken er blandt andet gået på, om nybyggeriet og renovering af bygninger på en af Silkeborgs dyreste byggegrunde, da skolen blev etableret, har været økonomisk fornuftigt. Også skolens ledelse og bestyrelses evner til at holde økonomien i stramme tøjler er der blevet sået tvivl om. Til dette siger forstanderen, at skolens ledelse har været opmærksom på de økonomiske problemer, men er gået stille med dørene, fordi der blev ført forhandlinger:

"Avisen har beskrevet vores økonomi, som ganske rigtigt har givet underskud. Hvis man kigger i vores budgetter, kan man se, at det var forventet de første år, men i 2010 havde vi regnet med at komme nogenlunde i balance. Siden efteråret har vi dog kunnet se, at vi ville få et problem, og derfor gik vi i gang med at finde en løsning. Som en ny højskole, der er vokset meget fra semester til semester, har vi haft dårlig likviditet - tilskuddet reguleres jo bagud. I den kontekst er det dyrt at låne penge, og vi har haft høje renteudgifter - på den måde bider det sig selv i halen. "

Han forklarer, at skolen i sin tid åbnede lidt uheldigt:

"Vi kom lidt skævt fra start. Byggeriet var forsinket, og vi gik i gang i forventningen om, at det ville blive hurtigt færdigt, men der forregnede vi os. Det gjorde, at der ikke var optimale rammer for eleverne de første semestre, og det smittede af på elevtallet," siger han, men slår fast, at højskolen langt fra døjer med dét problem længere.

"Performers House har fulde huse i dag - kort før skolens 4 års fødselsdag - og sådan håber vi, det bliver ved med at være."