Højskolelærer til Nytorv

Publiceret 01-08-2012

”Jeg holder ikke op med at være højskolelærer – jeg skal være højskolelærer i Højskolernes Hus,” siger Rasmus Kolby Rahbek

Af Højskolebladet

Han er nyansat som uddannelseskonsulent i Folkehøjskolernes Forening på Nytorv i København. Hans hidtidige professionelle virke har da også stået i undervisningens tegn. Først som underviser på Institut for Æstetik og Kultur på Aarhus Universitet, hvorfra han i 2005 blev cand.mag. i Idehistorie og Æstetik og kultur, og siden som højskolelærer - først på Brandbjerg og siden 2008 på Ry Højskole.

 

Den pædagogiske erfaring spiller en central rolle i Rasmus' nye stilling, der har to spor. For det første skal han varetage og videreudvikle den interne uddannelse, særligt i forhold til højskolelærerne: "På mange måder er højskolerne rigtig godt med i forhold til at få ansat faglærere, men man mangler et kursusudbud, der er målrettet direkte højskolelærere. Det er en tendens til at opfatte lærergerningen som en form for kunst - enten kan man, eller også kan man ikke. Det passer selvfølgelig ikke. De glæder jeg mig til at arbejde strategisk med," fortæller Rasmus.

 

For det andet skal han stå for arbejdet med det internationale og det europæiske: "Højskolen burde kunne være en markant folkelig spiller i debatten om det europæiske eller internationale. Højskolerne har et potentiale, men det bliver en udfordring at få aktualiseret det," fortæller Rasmus, der tidligere har været ansat i Højskolernes Hus i en deltidsstilling som Europa-konsulent.

 

Rasmus starter i sit nye job den 1. august i år.