Science er sagen

Publiceret 29-11-2012

TENDENS Naturvidenskabelige fag har ikke haft meget at gøre på højskolerne de seneste mange år. Men det vil Hadsten Højskole nu gøre noget ved. Naturvidenskabelig viden er en forudsætning for at kunne begå sig i samfundet

Af Andreas Harbsmeier

Man kan ikke sige, at det direkte er væltet ind med elever på Hadsten Højskoles nye naturvidenskabelige linje, der blev lanceret her i efteråret. Men interessen for fagene er der helt klart. Historisk set har naturvidenskaben ikke fyldt meget i højskoleverdenen, selv om de tidligere højskoler i deres praktiske fag for landmandssønnerne havde elementer af det. Sigtet for Hadsten Højskole, der i forvejen tilbyder 60 forskellige fag, er et noget andet - nemlig at bidrage til den naturvidenskabelige dannelse:

"Vi vil vise de unge mennesker, at naturvidenskaben er væsentlig for den enkeltes liv. Fra den lille tekniske detalje i hverdagen som at vide, hvordan et toilet fungerer, til en mere grundlæggende forståelse af emner som fx genetik," forklarer Emma Sand, der er biolog og underviser på linjen Natur og Science på højskolen.

Hun ser det som højskolens fornemste opgave er at kvalificere de unge til et aktivt samfundsliv. Og her bør naturvidenskaben spille en rolle:

"Et af højskolens hovedsigter er at uddanne samfundsborgere. Hvis man ikke har viden om naturvidenskabelige emner, er der en masse forhold, man er forhindret i at tage kvalificeret stilling til. Man får ganske enkelt svært ved at deltage i den offentlige debat, hvis man ikke har en basal viden på området."

Mange steder i uddannelsessystemet er der nu fokus på, at der er få unge, der interesserer sig for naturvidenskab. Mange, især piger, har det med at være lidt bange for det naturvidenskabelige område. Der er skolens håb, at nogle af dem kunne få smag for de naturvidenskabelige fag og få blik for den rolle, naturvidenskaben spiller i vores hverdag. Højskolens frie rammer gør det nemlig muligt at arbejde med relevant naturvidenskab gennem en legende og eksperimenterende tilgang.

"For eksempel påvirker de nye landvindinger inden for genetikken vores menneskesyn og vores måde at være menneske på. I undervisningen handler det om at gøre de problemstillinger tydelige og konkrete for eleverne," fortæller Emma Sand.

 

en væsentlig del

Selv om det er de humanistiske, kreative og samfundsvidenskabelige fag, der sammen med idrætten dominerer højskolerne, har Emma Sand ikke haft problemer med at integrere fagene i højskolens øvrige liv:

"Fordi vi er en højskole med et bredt fagudbud, har det ikke været et problem at starte naturvidenskaben op. Jeg føler ikke, at jeg, fordi jeg er biolog, er længere nede på rangstigen. Det hænger nok også sammen med, at jeg trods min naturvidenskabelige baggrund ikke tænker, at naturvidenskaben er den eneste forklaringsmodel for den måde verden er skruet sammen på. Men den er en væsentlig del af det samlede billede," fortæller Emma Sand.

Tanken med linjen har været at tiltrække nogle nye typer til højskolen, men også at få nogle af de elever, der i forvejen er der, til at få øjnene op for naturvidenskaben. Den sidste ambition er indfriet, mens tiden vil vise, om den første også kan blive det.