Filosofi aparte

Publiceret 25-04-2013

På Krogerup Højskole er de i besiddelse af en anderledestænkende filosofilærer

Af Højskolebladet

Mads Vestergaard har siden 2011 undervist i faget "Filosofi - forstå din samtid, kend dig selv og tænk kritisk", og hans elever stifter sandsynligvis bekendtskab med andet end blot de traditionelle filosofiske læresætninger. Mads er nemlig på mange måder en intellektuel blæksprutte. Han har som cand.mag. i Filosofi fra Københavns Universitet bevist, at klassiske tanker og idéer ikke kun hører hjemme i dårligt belyste og støvede bibliotekslokaler, men at de kan oversættes og udfoldes i mere utraditionelle sammenhænge i et moderne Danmark.

Mest opsigtvækkende er nok det samfundskritiske kunstprojekt Nihilistisk
Folkeparti, som Mads har udviklet og også en overgang var leder af, og som har til formål at oplyse den danske befolkning om dansk politiks ligegyldighed.
Derudover virker Mads Vestergaard som underviser og foredragsholder. På Folkeuniversitet i København formidler han emner som eksistentialisme, religion og etik i både filosofiske og idéhistoriske sammenhænge. Også Søren Kierkegaard - og især hans rolle som den moderne eksistentialismes fader - udfylder en central plads i Mads' filosofiske univers.