Læst og påtalt

Publiceret 25-04-2013

TEMA 200-året for Kierkegaards fødsel byder på en lang række nye fagbøger om filosoffens liv og værk – og en enkelt roman. Højskolebladet præsenterer nogle stykker af dem

Af Andreas Harbsmeier

At leve med Kierkegaard

Af Sørine Gotfredsen
Kristeligt Dagblads Forlag

Sørine Gotfredsen er kendt som hårdtslående debattør i medierne og fra debatbogen Den åndløse dansker (2011). Men i denne bog kigger hun indad, når hun introducerer Kierkegaard og forklarer, hvorfor hun sætter ham så højt. En personlig introduktion til Kierkegaard, fortalt af en formidler, der siden ungdommen gang på gang har fået slået benene under sig væk af den store tænker.

Søren Kierkegaard
- formidlet til nutiden

Af Birgit Bertung
Forlag1.dk

Bogen forsøger at gøre indholdet af de vigtigste af Kierkegaards begreber
tydeligt, og alle fagudtryk er derfor udeladt eller forklaret, så den ikke skulle kræve filosofiske eller teologiske forkundskaber. Ligeledes er der brugt nutidigt sprog i citater for om muligt at lette læsningen. Der sigtes primært på gymnasier, Folkeuniversitets, højskolernes og aftenskolernes kursister, samt studiekredse og selvstædigt interesserede; men bogen skulle også kunne være en introduktion for studerende.

En guide til geniet

Af Johannes Sløk
Forlaget Lindhardt og Ringhof

I anledning af Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag den 5. maj 2013, genudgiver Lindhardt og Ringhof nu Johannes Sløks guide til geniet. Sløk gør i denne bog på en forståelig og pædagogisk veltilrettelagt måde rede for, hvad der var anliggendet og tankeudviklingen bag Kierkegaards livsværk. Bogen er en uundværlig nøgle for alle, der ønsker at stifte bekendtskab med Danmarks
mest geniale og berømte tænker.

Regines gåde - Historien om Kierkegaards forlovede og Schlegels hustru

Af Joakim Garff
Gads Forlag

Forholdet mellem Søren Kierkegaard og hans forlovede, Regine Olsen, er en af verdenshistoriens mest besynderlige kærlighedsfortællinger. Regine Olsen har alle dage været en gåde, men Joakim Garff er kommet i besiddelse af mere end 100 hidtil ukendte breve, som Regine har skrevet under sit ophold i Vestindien. I disse breve viser hun sig som en kvinde af kød og blod, meninger og begæringer, kort sagt som en selvstændig kvindeskæbne. Regines gåde udspiller sig hovedsageligt på Sankt Croix, hvor den vestindiske virkelighed bliver et kulturchok for Regine. Bogen skildrer også ægteparret Schlegels hjemkomst til et forandret København og de vanskeligheder, der er forbundet med at leve i tvelyset fra Kierkegaards stadigt større berømmelse.

Forbandelsen

Af Peter Tudvad
Politikens Forlag

Kierkegaard-forskeren Peter Tudvad har vovet springet ud i romangenren.
Forbandelsen er den dramatiske fortælling om Søren Kierkegaard. I traditionen
fra Dostojevski og Kafka sætter Forbandelsen sin hovedperson i scene i et univers, hvor forbrydelse og straf, synd og nåde bestandigt svinger mellem virkelighed og illusion, så læseren drages ind i Kierkegaards refleksioner og tager del i hans eksistentielle kampe med Gud og mennesker. Således er Forbandelsen en teologisk roman, men netop som sådan giver den et psykologisk portræt af et menneske, der med tragisk patos satte himmel og jord i bevægelse for at finde den sandhed, han kunne leve og dø for. Kierkegaards modstandere, biskop Mynster og professor Martensen, hans ulykkelige kærlighed, Regine, broderen Peter og vennen Emil er sammen med mange andre aktører i denne store fortælling om pietet og perversion, om mord og mened, om kirkens forfalskning af evangeliet - og om en hyrdedrengs skæbnesvangre forbandelse af Gud.

Kierkegaard når han er bedst - og værst

Redigeret af Joakim Garff
Kristeligt Dagblads Forlag

Hvornår er Kierkegaard entydigt bedst og hvornår entydigt værst? For nogle
vil svarene pege i vidt forskellig retning. For andre er Kierkegaard på nippet
til at være værst, når han er bedst og altså ligesom bliver for ferm til håndelaget, for professionel i skildringen af sin ulykke, for subtil i sin argumentation - eller bare slet ikke kan modstå fristelsen til at gentage sine egne genialiteter. Endelig kan det vel heller ikke udelukkes, at Kierkegaard er bedst, når han er værst, eksempelvis når han giver borgerskabet eller præsteskabet eller andet skab det glatte lag, så det pisker giftigt velgørende hen over siderne. Med bidrag fra bl.a. Jørgen Carlsen, Niels Birger Wamberg, Suzanne Brøgger, Pia Søltoft, Bertel Haarder, Lilian Munk Rösing, Jørgen Bonde Jensen, Lisbeth Smedegaard Andersen.