Overskud

Publiceret 25-04-2013

Positive meldinger fra flere højskoler

Af Jeppe Langkjær

De danske højskoler har altid haft overskud - i hvert tilfælde i åndelig forstand. Åndeligheden kræver dog en materiel underbygning, som Karl Marx formulerede det, og derfor er det glædeligt, at flere skoler i øjeblikket også melder om en anden slags overskud: det økonomiske.

På Brande Højskole resulterede 2012 i et overskud på 2,9 millioner. Den positive udvikling forventes at forsætte med fuld belægning i både forår og efterår, og derfor skal nogle af pengene investeres i opførelsen af en ny elevfløj. Også på Krogerup Højskole kan de prale, idet skolen kom ud af 2012 med historisk stort overskud på 1,4 millioner. Som i Brande prioriteres elevernes boligforhold højt i Humlebæk, hvorfor beløbet hovedsageligt skal bruges på renovering af værelser. Der bliver ligeledes slået rekord på Ry Højskole. Her lyder overskuddet for sidste år på 1,7 millioner.

De flotte økonomiske resultater skyldes hovedsagligt en øget elevtilstrømning. En tendens der heldigvis gør sig gældende for flere og flere af landets højskoler. Således var der knap 9.000 elever på de lange kurser i 2011/2012. Det højeste antal de seneste ti år.