Finanslov: Højskolerne igen overset

Publiceret 27-08-2013

Trods håndfast lovning om det modsatte rummer Regeringens nye finanslovsforslag ingen tilbagerulning af besparelser på højskoleområdet. Det kommer bag på formanden for Folkehøjskolernes Forening i Danmark, der efterlyser handling bag de gode intentioner

Af Andreas Harbsmeier

Med offentliggørelsen af Regeringens forslag til finanslov for 2014 står det klart, at Regeringen heller ikke i år vil indfri det klare løfte om tilbagerulning af den såkaldte Genopretningspakke fra 2010, hvor den tidligere regering beskar tilskuddet til højskolerne med 40 mio. kr. Det overrasker formanden for Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Helga Kolby Kristiansen.

"Overalt hvor vi færdes blandt regeringspartiernes politikere, møder vi stor velvilje over for højskolerne og de sociale, uddannelsesmæssige og demokratiske opgaver, de løfter. Men når det kommer til at indfri denne velvilje til konkrete politiske tiltag til gavn for skoleformen, sker der ikke noget. Det utvetydige løfte om at rulle besparelserne tilbage på vores område, som regeringspartierne gav, da de var i opposition, er således stadig uindfriet," siger Helga Kolby Kristiansen.

 

Inden regeringsskiftet var velviljen over for højskolerne stor hos oppositionen. Således lovede de tre nuværende regeringspartier, at besparelserne ville blive rullet tilbage. Det venter højskolerne fortsat på.