Navne med småt

Publiceret 29-08-2013

Højskolebladets små navnenyheder

Af Højskolehistorisk Forening

Ny leder på Vartov

42-årige Joachim Juel Vædele er blevet ansat som ny sekretariatsleder for
Grundtvigsk Forum, Vartov - en stilling han tiltræder 1. oktober. Dermed afløser
han Hans Grishauge, der efter mange år på posten går på pension. Joachim er uddannet skibstømrer og sætteskipper, har studeret statskundskab og forlader
jobbet som driftschef på Fregatten Jylland.

Afsked ved Ribe

Forstander på Ungdomshøjskolen ved Ribe siden 2003, Søren Ernst Lüdeking, fratrådte sin stilling i juni måned. Efter en periode med nedgang i elevtilslutningen blev bestyrelsen og Søren Lüdeking enige om at stoppe samarbejdet. Bestyrelsen forventer at præsentere en ny forstander 1. oktober.
Indtil da er Martin Andersen, tidligere ansat på skolen, konstitueret i stillingen.

Afsked ved Ribe II

Et for lavt antal tilmeldinger til efterårsholdet på Ungdomshøjskolen ved Ribe har
siden medført, at skolens seks lærere og fem øvrige ansatte er blevet opsagt.
Tilbage er kun kontorleder Bettina Holmquist. Skolen er således nærmest lukket
frem til nytår, hvor der i stedet skal arbejdes intensivt på at skaffe minimum 40-50 elever til foråret.

Pension

Efter 22 år på Den Internationale Højskole (IPC) i Helsingør takkede Kristof Kristiansen af og gik på pension 1. juli. Kristof er uddannet historiker fra Københavns Universitet og har både arbejdet som gymnasielærer, for FN og Red Barnet, inden han i 1991 blev forstander på IPC og senere lærer.

Forstander og forkvinde

Forstander på Ubberup Højskole, Lisbeth Trinskjær, er blevet valgt som ny
landsformand for KFUK's Sociale Arbejde. Organisationen har til formål at
hjælpe danske og udenlandske sexarbejdere.